Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia nowe ważne! (428)
    Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2021-2030 (1)
    Projekt Statutu Sołectw (1)
    Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie (5)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo (1)
    Woda, ocena okresowa jakości wody (27)
    Informacje i ogłoszenia KRUS (1)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (4)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (1)
    Posterunek Policji w Tłuchowie (1)
    Program "CZYSTE POWIETRZE" (5)
    Konsultacje społeczne (3)
    Klub Dziecięcy (1)

Wybory
    Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r (3)
    Wybory Samorządowe 2014 (4)
    Wybory Prezydenta 2015 (4)
    Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r (11)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (16)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r. (9)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r. (12)
    Rejestr Wyborców (1)
    Wybory samorządowe 2018 (22)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 (8)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (9)
    Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. (10)
    Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. (14)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 /REFERENDUM (13)
    Wybory samorządowe 2024 (15)
        Komunikaty i Zawiadomienia Gminnej Komisji Wyborczej w Tłuchowie (13)

Organy
    Wójt (1)
    Rada Gminy Tłuchowo (kadencja 2018 - 2023) (1)
        Przewodnicząca rady (1)
        Wiceprzewodniczący rady (1)
        Komisje (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
        Majątek Gminy (1)
    Wykaz jednostek organizacyjnych oraz rejestr instytucji kultury (1)
        Konkursy (0)
        Gminna Biblioteka Publiczna (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
        Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie (7)
        Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku (6)
        Przedszkole Publiczne w Tłuchowie (1)
            Informacje ogólne o jednostce (1)
            Władza i struktura (1)
            Przedmiot działalności (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (0)
        Lista aktywnych organizacji (1)
    Przetargi (30)
        Otwarte (1)
        Roztrzygnięte (129)
        Unieważnione (2)
    Platforma zakupowa (1)
    Dostęp do informacji o środowisku (0)
    Petycje/Skargi (17)

Sesje Rady Gminy Tłuchowo
    Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 (0)
        I sesja Rady Gminy z 1 grudnia 2014r (5)
        II sesja Rady Gminy z 9 grudnia 2014r (9)
        III sesja Rady Gminy 30 grudnia 2014r (11)
        IV sesja Rady Gminy z 26 lutego 2015r (9)
        V sesja Rady Gminy z 29 kwietnia 2015r (9)
        VI sesja Rady Gminy z 24 czerwca 2015r (8)
        VII sesja Rady Gminy z 28 września 2015 roku (5)
        VIII sesja Rady Gminy z 6 listopada 2015 roku (10)
        IX sesja Rady Gminy z 9 grudnia 2015 roku (5)
        X sesja Rady Gminy z 30 grudnia 2015 roku (5)
        XI sesja Rady Gminy z 16 lutego 2016 roku (26)
        XII sesja Rady Gminy z 24 marca 2016 roku (4)
        XIII sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2016 roku (3)
        XIV sesja Rady Gminy z 28 czerwca 2016 roku (8)
        XV sesja Rady Gminy Tłuchowo z 31 sierpnia 2016 roku (5)
        XVI sesja Rady Gminy Tłuchowo z 8 listopada 2016 roku (11)
        XVII sesja Rady Gminy Tłuchowo z 29 grudnia 2016 roku (10)
        XVIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 roku (7)
        XIX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 roku (12)
        XX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 2 maja 2017 roku (3)
        XXI sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2017 roku (8)
        XXII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 września 2017 roku (4)
        XXIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 roku (11)
        XXIV sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 roku (14)
        XXV sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 roku (11)
        XXVI sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 kwietnia 2018 r. (2)
        XXVII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. (10)
        XXVIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. (9)
        XXIX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. (8)
        XXX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 14 listopada 2018 r. (10)
    Transmisja (29)
    Sesje Rady Gminy - Kadencja 2018-2023 (0)
        I Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2018 r. (5)
        II sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2018 r. (9)
        III Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 grudnia 2019 r. (13)
        IV Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. (8)
        V Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. (8)
        VI Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. (8)
        VII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 maja 2019 r. (9)
        VIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 lipca 2019 r. (6)
        IX Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2019r. (9)
        X Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2019 r. (5)
        XI Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2019r. (13)
        XII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 04 grudnia 2019 r. (4)
        XIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 grudnia 2019 r. (11)
        XIV Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 marca 2020 r. (6)
        XV Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 maja 2020 r. (8)
        XVI Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 czerwca 2020 r. (10)
        XVII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 03 września 2020 r. (7)
        XVIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 września 2020 r. (5)
        XIX Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 października 2020 r. (8)
        XX Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 01 grudnia 2020 r. (11)
        XXI Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2020 r. (12)
        XXII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 marca 2021 r. (13)
        XXIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 maja 2021 r. (11)
        XXIV sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2021 r. (14)
        XXV Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 sierpnia 2021 r. (7)
        XXVI sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 05 października 2021 r. (5)
        XXVII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 listopada 2021 r. (20)
        XXVIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2021 r. (15)
        XXIX Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 luty 2022 r. (12)
        XXX Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 marca 2022 r. (12)
        XXXI Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 kwietnia 2022 r. (5)
        XXXII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 14 czerwca 2022 r. (11)
        XXXIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 lipca 2022 r. (3)
        XXXIV Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 września 2022r. (9)
        XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28.09.2022 r. (4)
        XXXVI Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 października 2022 r. (6)
        XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 listopada 2022 r. (6)
        XXXVIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29.11.2022 r. (12)
        XXXIX Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2022 r. (2)
        XL Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 marca 2023r. (1)
        XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28.03.2023 r. (1)
        XLII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 czerwca 2023r. (2)
        XLIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2023 r. (2)
        XLIV Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19.09.2023 r. (2)
        XLV Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 października 2023 r. (1)
        XLVI Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 listopada 2023 r. (2)
        XLVII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2023 r. (3)
        XLVIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 stycznia 2024 r. (1)
        XLIX SESJA RADY GMINY TŁUCHOWO Z DNIA 26.03.2024 R. (1)

Urząd Gminy
    Wnioski do pobrania (0)
        Ochrona środowiska i gruntów rolnych (1)
        Deklaracje podatkowe (1)
        Informacje podatkowe (1)
        Planowanie przestrzenne (3)
        Oświata (2)
        Gospodarka nieruchomościami (1)
        Odpady komunalne (6)
        Drogi, zajęcie pasa drogowego (1)
        Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
        Warunki techniczne podłączenia przyłącza wodociagowego i kanalizacyjnego (1)
        Deklaracja dotycząca źródeł ciepła (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Budowa - procedury (8)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (4)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (5)
        Działalność gospodarcza (6)
        Ewidencja ludności (8)
        Gospodarka wodno-ściekowa (0)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (0)
        Lokale mieszkalne (0)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Obrona cywilna (7)
        Ochrona środowiska (0)
        Pas drogowy (1)
        Podatek - nadpłata (1)
        Podatek od nieruchomości (5)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu (2)
        Podatek rolny i leśny (6)
        Podatki - postępowanie (18)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
        Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Pomoc społeczna (7)
        Psy ras agresywnych (1)
        Reklamy - umieszczanie (1)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (3)
        Stowarzyszenia - rejestracja (0)
        Tablice rejestracyjne (4)
        Targowisko - opłata (0)
        Testament - sporządzanie (1)
        Urodzenia - rejestracja (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (7)
        Wojsko (3)
        Wybory - reklamacje (0)
        Wymeldowanie - procedury (0)
        Zameldowanie - procedury (0)
        Zgon - rejestracja (0)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
    Nabór na wolne stanowiska (2)
        Szkoła Podstawowa w Tłuchowie (0)
        GOPS w Tłuchowie (0)
        Gimnazjum Publiczne w Tłuchowie (0)
    Zwrot podatku akcyzowego (1)
    Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych (5)
        Ogłoszone (3)
        Rozstrzygnięte (7)
    Odpady komunalne (0)
        Informacje ogólne (13)
        Rejestr działaności regulowanej (1)
        Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (3)
    Centralny Rejestr Umów (0)
    RODO (2)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie
    Aktualności (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Budżet (0)
        Budżet 2016 (0)
            Uchwały i Zarzadzenia dotyczące budżetu Gminy Tłuchowo (18)
            Uchwały i Zarządzenia dotyczące WPF Gminy Tłuchowo (6)
        Budżet 2017 (0)
            Uchwały i Zarzadzenia dotyczące budżetu Gminy Tłuchowo (14)
            Uchwały i Zarządzenia dotyczące WPF Gminy Tłuchowo (4)
        Budżet 2020 (2)
        Budżet 2022 (2)
        Budżet 2023 (2)
        Budżet 2024 (2)
    Uchwały (1)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0)
        Planowanie przestrzenne (0)
        Podatki lokalne (0)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
            na 2019 rok (1)
            na 2020 rok (1)
            na 2021 rok (1)
            Uchwały podatkowe na rok 2022 (1)
            Uchwały podatkowe na rok 2023 (1)
            Uchwały podatkowe na rok 2024 (1)
        Pomoc społeczna (0)
        Sprawy organizacyjne (0)
        Oświata (0)
        Inne (0)
        Program usuwania azbestu (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Planowanie przestrzenne (1)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (0)
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Tłuchowo (0)
            Studium w opracowaniu (1)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (0)
    Inne (1)
    Zarządzenia (2)
    Inwestycje celu publicznego (11)

Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie
    Dane kontaktowe (1)
    Zarząd Gminnej Spółki Wodnej (1)
    Zamówienia publiczne (1)

Informacje
    INFORMACJE (41)
    Redakcja (1)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 (0)
    Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014 (0)
        oświadczenia za 2013 rok (0)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 (0)
        Oświadczenia majątkowe - korekty (0)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 (0)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 (4)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018 (3)
        Oświadczenia majątkowe złożone we wrześniu 2018 r. (1)
        Oświadczenia majątkowe złożone przez Radę Gminy Tłuchowo: Kadencja 2018-2023 (1)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2020 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2021 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w 2023 roku (3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij