Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia nowe ważne! (179)
    Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 (1)
    Projekt Statutu Sołectw (1)
    Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie (5)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo (1)
    Woda, ocena okresowa jakości wody (4)

Wybory
    Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r (3)
    Wybory Samorządowe 2014 (3)
    Wybory Prezydenta 2015 (4)
    Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r (11)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (16)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r. (9)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r. (12)
    Rejestr Wyborców (1)
    Wybory samorządowe 2018 (22)

Organy
    Wójt (1)
    Rada (1)
        Przewodnicząca rady (1)
        Wiceprzewodniczący rady (1)
        Komisje (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy (1)
            Komisja Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (1)
            Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
        Majątek Gminy (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
        Konkursy (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (4)
            Aktualności (27)
            Zasady funkcjonowania pomocy społecznej (1)
            Dane o GOPS w Tłuchowie (1)
            I n f o r m a c j a: Punkt Konsultacyjny w Tłuchowie ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie (1)
            Informacja w sprawie świadczonej pomocy terapeutycznej (1)
            Zamówienia na usługi społeczne (2)
        Gminna Biblioteka Publiczna (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
        Gimnazjum (1)
            Statut (1)
        Szkoła Podstawowa w Tłuchowie (1)
        Szkoła Podstawowa w Mysłakówku (4)
        Przedszkole Publiczne w Tłuchowie (1)
            Informacje ogólne o jednostce (1)
            Władza i struktura (1)
            Przedmiot działalności (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (1)
        Lista aktywnych organizacji (1)
    Przetargi (2)
        Otwarte (1)
        Roztrzygnięte (92)
        Unieważnione (1)
    PPWOW - Program Integracji Społecznej (0)
        Informacje ogólne (1)
        Konkursy (0)
            Wzory dokunentów ofertowych (0)
        Podpisane umowy (0)
    Dostęp do informacji o środowisku (1)

Sesje Rady Gminy Tłuchowo
    Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 (0)
        I sesja Rady Gminy z 1 grudnia 2014r (5)
        II sesja Rady Gminy z 9 grudnia 2014r (9)
        III sesja Rady Gminy 30 grudnia 2014r (11)
        IV sesja Rady Gminy z 26 lutego 2015r (9)
        V sesja Rady Gminy z 29 kwietnia 2015r (9)
        VI sesja Rady Gminy z 24 czerwca 2015r (8)
        VII sesja Rady Gminy z 28 września 2015 roku (5)
        VIII sesja Rady Gminy z 6 listopada 2015 roku (10)
        IX sesja Rady Gminy z 9 grudnia 2015 roku (5)
        X sesja Rady Gminy z 30 grudnia 2015 roku (5)
        XI sesja Rady Gminy z 16 lutego 2016 roku (26)
        XII sesja Rady Gminy z 24 marca 2016 roku (4)
        XIII sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2016 roku (3)
        XIV sesja Rady Gminy z 28 czerwca 2016 roku (8)
        XV sesja Rady Gminy Tłuchowo z 31 sierpnia 2016 roku (5)
        XVI sesja Rady Gminy Tłuchowo z 8 listopada 2016 roku (11)
        XVII sesja Rady Gminy Tłuchowo z 29 grudnia 2016 roku (10)
        XVIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 roku (7)
        XIX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 roku (12)
        XX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 2 maja 2017 roku (3)
        XXI sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2017 roku (8)
        XXII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 września 2017 roku (4)
        XXIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 roku (11)
        XXIV sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 roku (14)
        XXV sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 roku (11)
        XXVI sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 kwietnia 2018 r. (2)
        XXVII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. (10)
        XXVIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. (9)
        XXIX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. (7)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Akta stanu cywilnego (6)
        Alkohol - zezwolenia (2)
        Budowa - procedury (8)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (4)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (5)
        Działalność gospodarcza (6)
        Ewidencja ludności (8)
        Gospodarka wodno-ściekowa (0)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (0)
        Lokale mieszkalne (0)
        Małżeństwa - rejestracja (1)
        Medale za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Obrona cywilna (7)
        Ochrona środowiska (0)
        Pas drogowy (1)
        Podatek - nadpłata (1)
        Podatek od nieruchomości (5)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu (2)
        Podatek rolny i leśny (6)
        Podatki - postępowanie (18)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
        Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Pomoc społeczna (7)
        Psy ras agresywnych (1)
        Reklamy - umieszczanie (1)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (3)
        Stowarzyszenia - rejestracja (0)
        Tablice rejestracyjne (4)
        Targowisko - opłata (0)
        Testament - sporządzanie (1)
        Urodzenia - rejestracja (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (7)
        Wojsko (3)
        Wybory - reklamacje (1)
        Wymeldowanie - procedury (3)
        Zameldowanie - procedury (5)
        Zbiórka publiczna (1)
        Zgon - rejestracja (1)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
        Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (3)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
    Nabór na wolne stanowiska (4)
        Szkoła Podstawowa w Tłuchowie (0)
        GOPS w Tłuchowie (0)
        Gimnazjum Publiczne w Tłuchowie (0)
    Zwrot podatku akcyzowego (1)
    Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych (0)
        Ogłoszone (1)
        Rozstrzygnięte (3)
    Druki do pobrania (0)
        Ochrona środowiska i gruntów rolnych (1)
        Deklaracje podatkowe (3)
        Informacje podatkowe (2)
        Planowanie przestrzenne (1)
        Oświata (2)
        Gospodarka nieruchomościami (1)
        Zwrot podatku akcyzowego (1)
        Odpady komunalne (6)
    Odpady komunalne (0)
        Informacje ogólne (10)
        Rejestr działaności regulowanej (1)
        Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)
    Centralny Rejestr Umów (1)
    RODO (2)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Budżet (11)
        Budżet 2004 (0)
            uchwały Rady Gminy (1)
            zarządzenia Wójta Gminy (3)
        Budżet 2005 (18)
        Budżet 2006 (24)
        Budżet 2007 (1)
            Zarządzenia (18)
            Uchwały (9)
        Budżet 2008 (0)
            Uchwały RIO w Bydgoszczy (1)
            Zarządzenia Wójta Gminy Tłuchowo (18)
            Uchwały Rady Gminy Tłuchowo (5)
        Budżet 2009 (0)
            Zarządzenia Wójta Gminy Tłuchowo (17)
            Uchwały Rady Gminy Tłuchowo (7)
            Uchwały RIO w Bydgoszczy (0)
        Budżet 2010 (0)
            projekt budżetu 2010 (2)
            Uchwały Rady Gminy Tłuchowo (6)
            Zarządzenia Wójta Gminy Tłuchowo (24)
        Budżet 2011 (1)
            Projekt budżetu 2011 (1)
            Uchwały Rady Gminy Tłuchowo (8)
            Zarządzenia Wójta Gminy Tłuchowo (18)
        Budżet 2012 (1)
            Uchwały Rady Gminy Tłuchowo (14)
            Zarządzenia Wójta Gminy Tłuchowo (21)
        Budżet 2013 (0)
            Projekt budżetu 2013 (1)
            Uchwały Rady Gminy Tłuchowo (12)
            Zarządzenia Rady Gminy Tłuchowo (18)
        Budżet 2014 (0)
            Uchwały i Zarządzenia dotyczące budżetu Gminy Tłuchowo (24)
            Uchwały i Zarządzenia dotyczące WPF Gminy Tłuchowo (7)
        Budżet 2015 (0)
            Uchwały i Zarządzenia dotyczące budżetu Gminy Tłuchowo (9)
            Uchwały i Zarządzenia dotyczące WPF Gminy Tłuchowo (1)
        Budżet 2016 (0)
            Uchwały i Zarzadzenia dotyczące budżetu Gminy Tłuchowo (18)
            Uchwały i Zarządzenia dotyczące WPF Gminy Tłuchowo (6)
        Budżet 2017 (0)
            Uchwały i Zarzadzenia dotyczące budżetu Gminy Tłuchowo (14)
            Uchwały i Zarządzenia dotyczące WPF Gminy Tłuchowo (4)
    Uchwały (2)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (3)
        Planowanie przestrzenne (0)
        Podatki lokalne (0)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
        Pomoc społeczna (0)
        Sprawy organizacyjne (1)
        Wybory (0)
        Oświata (4)
            Likwidacja Szkoły Filialnej w Jasieniu (2)
            Sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjum (1)
        Inne (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (0)
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Tłuchowo (0)
            Studium w opracowaniu (1)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (0)
    Inne (1)
    Zarządzenia (2)
    Inwestycje celu publicznego (9)

Informacje
    INFORMACJE (21)
    Redakcja (1)
    Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r. (0)
        Urząd Gminy (0)
        Rada Gminy (0)
            Bożena Jankowska (1)
            Genowefa Karczewska (1)
            Elżbieta Kopytowska (1)
            Jadwiga Kosiorowska (1)
            Marek Krzemiński (1)
            Wioletta Kuczmarska (1)
            Andrzej Łydziński (1)
            Andrzej Nacfalski (1)
            Zbigniew Sadowski (1)
            Ignacy Sobiecki (1)
            Anna Sulkowska (1)
            Grzegorz Szworaski (1)
            Alicja Warsicka (1)
            Ryszard Winnicki (1)
            Wojciech Woźnicki (1)
        Jednostki organizacyjne (0)
            Józefa Jadwiga Kułakowska - Kierownik GOPS (1)
            Krystyna Michalska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej (1)
            Wioletta Krzysztoforska - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury (1)
            Kazimierz Winnicki - Dyrektor Gimnazjum (1)
            Bożena Dąbrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłuchowie (1)
            Halina Opalczewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysłakówku (1)
            Agata Różańska - Dyrektor Przedszkola Publicznego (1)
            Marzanna Jaglińska - P.O. Kierownika GOPS (1)
    Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r. (0)
        Urząd Gminy (1)
        Jednowstki Organizacyjne (1)
        Rada Gminy (1)
        Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy (1)
    Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r. (3)
        Oświadczenia majątkowe złożone na koniec kadencji 2002-2006 (1)
        Oświadczenia majątkowe złożone na początek kadencji 2006-2010 (1)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 (3)
    Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014 (0)
        oświadczenia za 2013 rok (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 (3)
        Oświadczenia majątkowe - korekty (1)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 (3)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017 (4)
    Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018 (3)
        Oświadczenia majątkowe złożone we wrześniu 2018 r. (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij