Lista Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Tłuchowo:

 

1. Koło Gospodyń Wiejskich " Jagna " z Tłuchowa,

2. Koło Gospodyń Wiejskich " Nowoczesna Gospodyni " z Turzy Wilczej,

3. Koło Gospodyń Wiejskich " Nad Skrwą" z Tłuchówka,

4. Koło Gospodyń Wiejskich " Źródelanki" ze Źródeł,

5. Koło Gospodyń Wiejskich "Jaga" z Tłuchowa,

6. Koło Gospodyń Wiejskich "Kłobukowianie" z Kłobukowa,

7. Koło Gospodyń Wiejskich "Mało mi" z Małomina,

8. Koło Gospodyń Wiejskich "Poziomka" z Suminka,

9. Koło Gospodyń Wiejskich "Borowianie" z Borowa.