Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
•  Rejestr Wyborców
•  Wybory samorządowe 2018
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
Pomoc
Statystyki

2281074
od 24 czerwca 2003 r.
Sesje Rady Gminy Tłuchowo » Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018

Kategorie
  I sesja Rady Gminy z 1 grudnia 2014r (5)
  II sesja Rady Gminy z 9 grudnia 2014r (9)
  III sesja Rady Gminy 30 grudnia 2014r (11)
  IV sesja Rady Gminy z 26 lutego 2015r (9)
  V sesja Rady Gminy z 29 kwietnia 2015r (9)
  VI sesja Rady Gminy z 24 czerwca 2015r (8)
  VII sesja Rady Gminy z 28 września 2015 roku (5)
  VIII sesja Rady Gminy z 6 listopada 2015 roku (10)
  IX sesja Rady Gminy z 9 grudnia 2015 roku (5)
  X sesja Rady Gminy z 30 grudnia 2015 roku (5)
  XI sesja Rady Gminy z 16 lutego 2016 roku (26)
  XII sesja Rady Gminy z 24 marca 2016 roku (4)
  XIII sesja Rady Gminy z 28 kwietnia 2016 roku (3)
  XIV sesja Rady Gminy z 28 czerwca 2016 roku (8)
  XV sesja Rady Gminy Tłuchowo z 31 sierpnia 2016 roku (5)
  XVI sesja Rady Gminy Tłuchowo z 8 listopada 2016 roku (11)
  XVII sesja Rady Gminy Tłuchowo z 29 grudnia 2016 roku (10)
  XVIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 lutego 2017 roku (7)
  XIX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 roku (12)
  XX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 2 maja 2017 roku (3)
  XXI sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2017 roku (8)
  XXII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 września 2017 roku (4)
  XXIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 roku (11)
  XXIV sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 roku (13)
  XXV sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 roku (11)