Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256965
od 24 czerwca 2003 r.
Sesje Rady Gminy Tłuchowo » Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 » XIX sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 marca 2017 roku

Artykuły
  P r o t o k ó ł Nr XIX/2017 Sesji Rady Gminy Tłuchowo odbytej w dniu 30 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tłuchowie.
  UCHWAŁA NR XIX/139/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
  UCHWAŁA NR XIX/140/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujacych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  UCHWAŁA NR XIX/141/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
  UCHWAŁA NR XIX/142/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych
  UCHWAŁA NR XIX/143/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XIX/144/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tłuchowo.
  UCHWAŁA NR XIX/145/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XIX/146/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji opisu okręgów wyborczych
  UCHWAŁA NR XIX/147/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
  UCHWAŁA NR XIX/148/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany "Strategii Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2014 - 2020"
  Apel i oświadczenie Rady Gminy Tłuchowo w sprawie zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce