Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
•  Rejestr Wyborców
•  Wybory samorządowe 2018
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
Pomoc
Statystyki

2281060
od 24 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet

Kategorie
  Budżet 2004 (2)
  Budżet 2005 (18)
  Budżet 2006 (24)
  Budżet 2007 (3)
  Budżet 2008 (3)
  Budżet 2009 (3)
  Budżet 2010 (3)
  Budżet 2011 (4)
  Budżet 2012 (3)
  Budżet 2013 (3)
  Budżet 2014 (2)
  Budżet 2015 (2)
  Budżet 2016 (2)
  Budżet 2017 (2)
Artykuły
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
  Podanie do publicznej wiadomości informacji i wykazów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych za 2016 r.
  Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2016 rok
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
  Podanie do publicznej wiadomości informacji i wykazów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych za 2015 r.
  Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2015 rok
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2015 rok
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych