Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
•  Rejestr Wyborców
•  Wybory samorządowe 2018
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
Pomoc
Statystyki

2281044
od 24 czerwca 2003 r.
Urząd Gminy » Załatwianie spraw

Kategorie
  Akta stanu cywilnego (6)
  Alkohol - zezwolenia (2)
  Budowa - procedury (8)
  Dodatki mieszkaniowe (1)
  Dofinansowania (4)
  Dostęp do informacji publicznej (1)
  Dowody osobiste (1)
  Drzewa - zezwolenia na wycinkę (5)
  Działalność gospodarcza (6)
  Ewidencja ludności (8)
  Gospodarka wodno-ściekowa (0)
  Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
  Grunty - rolne (1)
  Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
  Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
  Lokal - sprzedaż (1)
  Lokal - zamiana (0)
  Lokale mieszkalne (0)
  Małżeństwa - rejestracja (1)
  Medale za pożycie małżeńskie (1)
  Nieruchomości - opłata adicencka (1)
  Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
  Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
  Nieruchomości - zamiana (0)
  Obrona cywilna (0)
  Ochrona środowiska (0)
  Pas drogowy (1)
  Podatek - nadpłata (1)
  Podatek od nieruchomości (5)
  Podatek od posiadania psów (1)
  Podatek od środków transportu (2)
  Podatek rolny i leśny (6)
  Podatki - postępowanie (18)
  Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
  Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
  Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
  Pomoc społeczna (7)
  Psy ras agresywnych (1)
  Reklamy - umieszczanie (1)
  Rolnictwo (2)
  Skargi i wnioski (3)
  Stowarzyszenia - rejestracja (0)
  Tablice rejestracyjne (4)
  Targowisko - opłata (0)
  Testament - sporządzanie (1)
  Urodzenia - rejestracja (1)
  Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
  Użytkowanie wieczyste (0)
  Własność - przekształcenia (7)
  Wojsko (3)
  Wybory - reklamacje (1)
  Wymeldowanie - procedury (3)
  Zameldowanie - procedury (5)
  Zbiórka publiczna (1)
  Zgon - rejestracja (1)
  Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
  Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (3)