Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256424
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje » INFORMACJE

Artykuły
  kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015r.
  Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2014
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015r.
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 2014r.
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014r.
  Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2013
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2013r.
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 2013r.
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2012r.
  Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013r.
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2012r.
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 2012r.
  Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2011
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012r.
  kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tłuchowo za III kwartały 2011 roku
  kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tłuchowo za II kwartały 2011 roku
  kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011 roku
  Zarządzenie Nr 0152-13/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie : szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji i wykazów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych
  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2009r.
  informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2009 roku w tym kwota deficytu lub nadwyżki
  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009r. w tym kwota deficytu lub nadwyżki
  informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok w tym kwota deficytu lub nadwyżki
  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2008 roku w tym kwota deficytu lub nadwyżki
  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2008 roku w tym kwota deficytu lub nadwyżki
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za I półrocze 2008r.
  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008 roku w tym kwota deficytu lub nadwyżki
  Załączniki 2 - 7 do Zarządzenia Nr 0152-12/2008