Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie znajduje się pod adresem: http://gopstluchowo.bip.net.pl/