Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
•  Rejestr Wyborców
•  Wybory samorządowe 2018
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
Pomoc
Statystyki

2281048
od 24 czerwca 2003 r.
Urząd Gminy » Struktura organizacyjna Wersja do druku

Struktura organizacyjna urzędu gminy
WÓJT GMINY             -            mgr inż. KRZYSZTOF  DĄBKOWSKI

ZASTĘPCA WÓJTA    -            mgr ANDRZEJ KUROWSKI

                    REFERAT ORGANIZACYJNY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu
Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu mgr inż. Dariusz Meller

287-62-60

w.15

Obsługa Rady Gminy Tłuchowo
Oświata
mgr Beata Stawska 287-62-60
w. 13
Gospodarka nieruchomościami, mienie komunalne, sprawy obronne i oc Hanna Listkowska

287-62-60

w.17

Sprawy ogólnorolne, ochrona środowiska i gospodarka komunalna Jan Koszytkowski

287-62-60

w.14

Inwestycje gminne i zamówienia publiczne Irena Rutkowska

287-62-60

w.41

Sprawy organizacyjne, sekretariat urzędu, ewidencja działalności gospodarczej Grażyna Krzemińska 287-62-60
w.19 (Sekretariat)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne i pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia wychowawcze

mgr Aneta Sobiecka

mgr Marta Górecka

mgr Iwona Cieślińska

287-62-60
w.
10
Informatyka, Planowanie przestrzenne, Sport i Kultura mgr inż. Michał Kisielewski

287-62-60

w. 36
                                     REFERAT  FINANSOWO - BUDŻETOWY

 Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu
Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu mgr Marta Chyczewska 287-62-60
w.
21
Główny księgowy Maria Bańka 287-62-60
w.
23
Księgowość budżetowa, płace mgr inż. Iwona Wasilewska 287-62-60
w.
27
Księgowość budżetowa, podatek VAT mgr Justyna Kamińska 287-62-60
w.
27
Wymiar podatków i opłat lokalnych mgr Wioletta Morawska 287-62-60
w.
40
Księgowość podatkowa i egzekucja mgr Mariola Sadowska-Wilk 287-62-60
w.
40
Obsługa kasy Małgorzata Jabłońska

287-62-60

w. 16
                                   URZĄD  STANU  CYWILNEGO

Stanowisko Imię
i nazwisko
Numer telefonu

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

mgr Iwona Strzałkowska 287-62-60
w.
18

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Meller, Data wprowadzenia: 2003-09-16 12:18:47, Zatwierdził do publikacji: administrator, Data publikacji 2003-09-16 13:43:56, Ostatnia zmiana: 2016-06-30 10:36:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 10253