WÓJT GMINY             -            mgr inż. KRZYSZTOF  DĄBKOWSKI

ZASTĘPCA WÓJTA    -            mgr ANDRZEJ KUROWSKI

                    REFERAT ORGANIZACYJNY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu
Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu mgr inż. Dariusz Meller

287-62-60

w.15

Obsługa Rady Gminy Tłuchowo
Oświata, Sport i Kultura
mgr Ewelina Uczciwek 287-62-60
w. 2 3
Gospodarka nieruchomościami, mienie komunalne, sprawy obronne i oc Hanna Listkowska

287-62-60

w.17

Sprawy ogólnorolne, ochrona środowiska i gospodarka komunalna Jan Koszytkowski

287-62-60

w.14

Inwestycje gminne i zamówienia publiczne mgr Beata Stawska 

287-62-60

w.41

Sprawy organizacyjne, sekretariat urzędu, ewidencja działalności gospodarczej Grażyna Krzemińska 287-62-60
w.19 (Sekretariat)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne i pomoc materialna dla uczniów

mgr Aneta Sobiecka

mgr Marta Górecka

287-62-60
w.
10
Informatyk, Planowanie przestrzenne mgr inż. Michał Kisielewski

287-62-60

w. 36
                                     REFERAT  FINANSOWO - BUDŻETOWY

 Stanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu
Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu mgr Marta Chyczewska 287-62-60
w.
21
Główny księgowy mgr inż. Iwona Wasilewska 287-62-60
w.
13

Księgowość budżetowa, płace

mgr Kinga Grabska 287-62-60
w.
27
Księgowość budżetowa, podatek VAT mgr Justyna Kamińska 287-62-60
w.
27
Wymiar podatków i opłat lokalnych mgr Wioletta Morawska 287-62-60
w.
40
Księgowość podatkowa i egzekucja mgr Mariola Sadowska-Wilk 287-62-60
w.
40
Obsługa kasy mgr Iwona Cieślińska

287-62-60

w. 16


                                    URZĄD  STANU  CYWILNEGO

Stanowisko Imię
i nazwisko
Numer telefonu

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

mgr Iwona Strzałkowska 287-62-60
w.
18