ul. Sierpecka 20

87-605 Tłuchowo

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej "Tłuchowo": Roman Giżyński

Tel. 607-890-270

e-mail: gswtluchowo@wp.pl