Do wniosku (załącznik)o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy dołączyć:
-faktury VAT na ON