W skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej "Tłuchowo" wchodzi 6 osób:

1. Giżyński Roman - Przewodniczący Zarządu

2. Cieśliński Jan - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Macieja Józef - Członek Zarządu

4. Janiszewski Karol - Członek Zarządu

5. Niździński Michał - Członek Zarządu

6. Ziemiński Marek - Członek Zarządu