Zamawiający - Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie, wszczyna postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę koparko-ładowarki z osprzętem.

Wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo w załączeniu.