GMINA  TŁUCHOWO

Nazwa gminy  Tłuchowo
Rodzaj  gmina wiejska
Lokalizacja  woj.kujawsko -  pomorskie, powiat lipnowski
Kod pocztowy  87- 605
Miejscowość Tłuchowo, ul. Sierpecka 20
Kontakt

 tel. (54) 287-62-60
 fax (54) 287-62-04
 e-mail: ugtluchowo@pro.onet.pl

Skrzynka EPUAP: 5n96isx0sw

Wójt Gminy

 Krzysztof  Dąbkowski
 tel. (54) 287-62-60 wew. 11

Z-ca Wójta

 Andrzej Kurowski
 tel. (54) 287-62-60 wew. 25

Przewodnicząca Rady Gminy  Wioletta  Kuczmarska
 tel. (54) 287-62-60 wew. 36
Sekretarz Gminy  Dariusz Meller
 tel. (54) 287-62-60 wew. 15
Skarbnik Gminy Marta Chyczewska
 tel. (54) 287-62-60 wew. 21
REGON 910866577
NIP 466 - 03 - 27 - 011
RACHUNEK BANKOWY 30954200082005050038250004

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Krzysztof Kiełbasa, e-mail: inspektor@cbi24.pl