Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
•  Rejestr Wyborców
•  Wybory samorządowe 2018
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
Pomoc
Statystyki

2266964
od 24 czerwca 2003 r.
Wybory » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.

Artykuły
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 18 grudnia 2017 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo
  Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 grudnia 2017 roku
  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Tłuchowie z dnia 8 listopada 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Tłuchowie z dnia 8 listopada 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Tłuchowie z dnia 8 listopada 2017 r.
  Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Tłuchowie
  Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Tłuchowie z dnia 23 października 2017 r.
  Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Tłuchowie z dnia 23 października 2017 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Tłuchowie
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tłuchowo o granicach okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 26 września 2017 r.
  Zarządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo