Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2257312
od 24 czerwca 2003 r.
Urząd Gminy » Załatwianie spraw » Podatki - postępowanie

Artykuły
  Odroczenie terminu płatności
  Prostowanie oczywistych pomyłek oraz błędów rachunkowych
  Przywrócenie terminu
  Rozłożenie zaległości podatkowej na raty
  Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku
  Uchylenie / zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
  Uchylenie nałożonej kary porządkowej
  Umorzenie postępowania podatkowego
  Umorzenie zaległości podatkowej/Umorzenie odsetek za zwłokę
  Uzupełnienie decyzji organu podatkowego
  Wstrzymanie wykonania decyzji w związku z wniesieniem odwołania
  Wstrzymanie wykonania postanowienia / decyzji w związku z prośbą o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia / odwołania
  Wszczęcie postępowania podatkowego
  Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu gospodarstwa rolnego
  Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
  Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych spadkodawcy
  Wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną
  Zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie udzielenia ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych