Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256939
od 24 czerwca 2003 r.
Sesje Rady Gminy Tłuchowo » Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 » XI sesja Rady Gminy z 16 lutego 2016 roku

Artykuły
  Protokół Nr XI z 16 lutego 2016r
  UCHWAŁA NR XI/66/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Tłuchowie
  UCHWAŁA Nr XI/67/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XI/68/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XI/69/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 559
  UCHWAŁA NR XI/70/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borowo
  UCHWAŁA NR XI/71/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mysłakówko
  UCHWAŁA NR XI/72/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XI/73/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Tłuchówek
  UCHWAŁA NR XI/74/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marianki
  UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koziróg Leśny
  UCHWAŁA NR XI/76/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koziróg Rzeczny
  UCHWAŁA NR XI/77/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Julkowo
  UCHWAŁA NR XI/78/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Małomin
  UCHWAŁA NR XI/79/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamień Kotowy
  UCHWAŁA NR XI/80/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamień Kmiecy
  UCHWAŁA NR XI/81/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wyczałkowo
  UCHWAŁA NR XI/82/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Turza Nowa
  UCHWAŁA NR XI/83/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Turza Wilcza
  UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kłobukowo
  UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jasień
  UCHWAŁA NR XI/86/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rumunki Jasieńskie
  UCHWAŁA NR XI/87/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Suminek
  UCHWAŁA NR XI/88/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzcianka
  UCHWAŁA NR XI/89/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Sołectwa Źródła
  UCHWAŁA NR XI/90/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej statuty sołectw