Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256957
od 24 czerwca 2003 r.
Sesje Rady Gminy Tłuchowo » Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 » XXIV sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 roku

Artykuły
  UCHWAŁA NR XXIV/171/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XXIV/172/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XXIV/173/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXIV/174/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027
  UCHWAŁA NR XXIV/175/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  UCHWAŁA NR XXIV/176/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budzetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
  UCHWAŁA NR XXIV/177/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2018-2028
  UCHWAŁA NR XXIV/178/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
  UCHWAŁA NR XXIV/179/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
  UCHWAŁA NR XXIV/180/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tłuchowo na 2018 rok.
  UCHWAŁA NR XXIV/181/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XXIV/182/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tłuchowo na lata 2017 - 2023
  UCHWAŁA NR XXIV/183/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tłuchowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania