Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256954
od 24 czerwca 2003 r.
Sesje Rady Gminy Tłuchowo » Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 » XXIII sesja Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 roku

Artykuły
  P r o t o k ó ł Nr XXIII/2017 Sesji Rady Gminy Tłuchowo odbytej w dniu 28 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tłuchowie.
  UCHWAŁA NR XXIII/168/2017 RADY GMINY TLUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
  UCHWAŁA NR XXIII/162/2017 RADY GMINY TLUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku
  UCHWAŁA NR XXIII/161/2017 RADY GMINY TLUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tłuchowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
  UCHWAŁA NR XXIII/169/2017 RADY GMINY TLUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXIII/170/2017 RADY GMINY TLUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027
  UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  UCHWAŁA NR XXIII/166/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2018 rok.
  UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
  UCHWAŁA NR XXIII/163/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo