Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256959
od 24 czerwca 2003 r.
Sesje Rady Gminy Tłuchowo » Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 » III sesja Rady Gminy 30 grudnia 2014r

Artykuły
  Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Gminy Tłuchowo odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tłuchowie
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tłuchowo w okresie międzysesyjnym od dnia 09 grudnia 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku
  UCHWAŁA Nr III/11/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  UCHWAŁA Nr III/12/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2015-2020
  UCHWAŁA Nr III/13/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2015-2020
  UCHWAŁA Nr III/14/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  UCHWAŁA Nr III/15/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA Nr III/16/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów z terenu Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA Nr III/17/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Trzcianka na rzecz Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA Nr III/18/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Tłuchowo na 2015 rok
  UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie akceptacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tłuchowo na 2015 rok