Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256233
od 24 czerwca 2003 r.
Gmina » Przetargi » Roztrzygnięte

Artykuły
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu pn. "Dostawa kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5 w ilości 5838 Mg na drogi Gminy Tłuchowo w roku 2018"
  Informacja o wyborze oferty: Dostawa paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2018 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tłuchowo w 2018 roku
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. "Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I".
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I".
  INFORMACJA o wyborze oferty - dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy-Kamień Kotowy - etap II".
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu pn. "Dostawa kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5 w ilości 3889 Mg na drogi Gminy Tłuchowo w roku 2017"
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tłuchowo w 2017 roku
  Informacja o wyborze oferty: Dostawa paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2017 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zakup pojemników na odpady komunalne".
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Tłuchowo i Turza Wilcza
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa drogi gminnej Mysłakówko - Koziróg Leśny.
  Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro na:"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jasieniu"
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Budowa 25 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tłuchowo"
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Modernizacja drogi gminnej NR 170901C Mysłakowo-Źródła
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Budowa budynku garażowego dla autobusów szkolnych w Tłuchowie
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3 100 ton na drogi Gminy Tłuchowo w 2016 roku"
  Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego w postepowaniu poniżej 30 000 euro na: "Dostawę paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2016 roku."
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach i w przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo w 2016 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuchowo.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa sieci wodociągowej w Tłuchowie - Osiedle ul. Leśna – Spółdzielcza
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie - Osiedle ul. Słoneczna - Księżycowa
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont dróg gminnych w miejscowości Jasień i Źródła"
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy - Kamień Kotowy"
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie - Osiedle ul. Zastodólna - Leśna
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2 403 tony na drogi Gminy Tłuchowo w 2015 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2015 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach i w przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo w 2015 roku.
  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuchowo.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Kłobukowo – Turza Mała
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa drogi gminnej Kłobukowo - Turza Mała"
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dotyczy: postępowania przetargowego o wartosci poniżej 30 000 euro na "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Borowie".
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie wokół świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej współfinansowanego w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - Dostawę kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2 539,10 ton na drogi Gminy Tłuchowo w 2014 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - Modernizacja drogi gminnej Julkowo - Jasień
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zagospodarowanie centrum wsi Tłuchowo poprzez urządzenie terenów zielonych wraz z chodnikiem oraz miejscami do zaparkowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Tłuchowo".
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa budynku na stadionie gminnym w Tłuchowie
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Budowa budynku gospodarczo - garażowego
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa 2156 ton żużla na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo w 2014 roku
  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo w 2014 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2014 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo w 2014 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Trzcianka
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - REALIZACJA II ETAPU OPERACJI/PROJEKTU Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tłuchowo - ul. Leśna (I etap) oraz w miejscowości Rumunki Jasieńskie (II etap)
  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn.: „LEPSZY START-LEPSZE JUTRO” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, DZIAŁANIE 9.1, ...
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn.: „LEPSZY START-LEPSZE JUTRO” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, DZIAŁANIE 9.1, PODDZIAŁANIE 9.1.2 ...
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej Mokówko-Borowo o długości 512 mb.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów i pogadanki dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych - uczestników projektu systemowego.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tłuchowo - ul. Leśna (I etap) oraz w miejscowości Rumunki Jasieńskie (II etap)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 1850 ton na drogi Gminy Tłuchowo w 2013 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa 1 810 ton żużla na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo w 2013 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2013 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Tłuchowo
  Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego - sprzedaż nieruchomości położonej w m. Julkowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę kruszywa granitowego frakcji 0-31,5mm w ilości 755,69 ton na drogi Gminy Tłuchowo w 2012 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żródła
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów i pogadanki dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych - uczestników projektu systemowego pt. „Razem z EFS inwestujemy w naszą przysz..
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa 39 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boisk sportowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach programu "MOJE BOISKO – ORLIK 2012”w miejscowości Tłuchowo przy ul. Szkolnej 3
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa dróg gminnych w Tłuchowie obejmujących ulice: Szkolną, Nowe Osiedle oraz Wspólną
  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę 4 000,0 ton żużla na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo w 2012 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę 4 000,0 ton żużla na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo w 2012 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawę paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2012 roku
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Sierpeckiej, Spółdzielczej, Szkolnej, Nowe Osiedle i Wspólnej w Tłuchowie
  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tłuchowo położonej w Tłuchowie przy ulicy Słonecznej
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii „B”
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie obsługa kredytu długoterminowego Gminie Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa granitowego w ilości 694,62 tony na drogi Gminy Tłuchowo w 2011roku
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo- uczestników projektu systemowego pt. Razem z EFS inwestujemy w naszą przyszłość, współfinansowanego
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Mysłakówko "
  Zawiadomienie o wybrze oferty - Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tłuchowo z wykorzystaniem mienia komunalnego
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa 25 szt przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Tłuchowo
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa drogi gminnej Nr 170985c Mysłakówko- Graniczna w m. Mysłakówko o długości 163,9 mb „„Budowa drogi gminnej Nr 170985c Mysłakówko- Graniczna w m. Mysłakówko o długości 163,9 mb „
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej Trzcianka-Turza Wielka o długości 1625 mb
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa 3280,06 ton żużla na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo w 2011 roku
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji zamawiającego w 2011 roku