Tłuchowo, dnia 26-03-2024 r.

Na podstawie art. 37 f §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277, ze zm.) Wójt Gminy Tłuchowo informuje o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w Wyborach Samorządowych w dniu  7 kwietnia 2024 roku

Bezpłatny transport dotyczy lokali wyborczych  w miejscowościach:

·      Tłuchowo (Publiczna Szkoła Podstawowa)

·      Turza Wilcza  (Świetlica wiejska)

·      Jasień  (Świetlica wiejska)

·      Mysłakówko (Publiczna Szkoła Podstawowa)

Do każdego z tych lokali odbędą się dwa po dwa kursy oraz kursy powrotne. 

Rozkłady jazdy  znajdują się w załączniku.