Ogłaszamy nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy zajmą się przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Tłuchowo. Nabór rusza 1 lutego i trwa do 9 lutego.

Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpocznie się 1 kwietnia, a zakończy 30 czerwca 2021 r.  (możliwość wydłużenia terminu do 30 września 2021).   Dane będą zbierane według stanu na 31 marca 2021 r. Przewidziano trzy metody do wyboru: samospis internetowy, spis telefoniczny oraz bezpośredni u rachmistrza terenowego.

Kandydat na spisowego rachmistrza terenowego musi spełnić następujące warunki:

 1. mieć skończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe umiejętności: 

 1. obsługa komputera i GPS,
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 3. komunikatywność i umiejętność interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 4.  obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,
 2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,

Wypełnione zgłoszenie - FORMULARZ  (załącznik do niniejszego artykułu) należy złożyć od 1 do 9 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy Tłuchowo ul. Sierpecka 20; 87-605 Tłuchowo (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu)