NFORMACJA WÓJTA GMINY TŁUCHOWO (zgodnie z art.15 Ustawy o pracownikach samorządowych)

 

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

I. Urząd Gminy Tłuchowo

 

II. Podinspektor  ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Tłuchowo

 

III. W wyniku przeprowadzonego naboru Wójt Gminy Tłuchowo w dniu 22-07-2020 r. podjął

decyzję o zatrudnieniu z dniem 29-07-2020 r. na okres próbny  3 miesięcy Pani  Wiolety Ziemlewicz, zam. Mysłakówko, 87-605 Tłuchowo

 

 

 

IV.  Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

 Na konkurs wpłynęło 7 ofert.

 Wszystkie 7 kandydatur spełniało wymogi niezbędne podane w ogłoszeniu o konkursie.

 

Na podstawie przeprowadzonego w dniu 22-07-2020  r.  pisemnego testu sprawdzającego wiedzę  i umiejętności praktyczne z zakresu  objętego ogłoszeniem stanowiska pracy, przepisów postępowania administracyjnego,   zadań i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe,  Komisja Konkursowa  uznała, że kandydatura  Pani  Wiolety Ziemlewicz   spełnia  w najwyższym stopniu wymagania niezbędne i  dodatkowe podane w ogłoszeniu o   konkursie, a tym samym  spełnia oczekiwania związane z profesjonalnym wykonywaniem zadań na stanowisku

 

 

Tłuchowo, 22-07-2020 r.