Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem epidemicznym apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Tłuchowo i interesantów o pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w sklepach, urzędach i innych miejscach gdzie następuje gromadzenie się ludności.

Większość spraw urzędowych można załatwić przez telefon i pocztę e-mail

Informuję, że w Urzędzie Gminy Tłuchowo wprowadzamy od dnia 16 marca 2020 roku zmiany organizacji pracy Urzędu mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

1. Obowiązek telefonicznego omówienia celu i ewentualnej rejestracji wizyt.

Przed udaniem się do Urzędu prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Urzędu w celu omówienia sprawy i ustalenia, czy osobista wizyta w Urzędzie jest niezbędna, czy też istnieje inna możliwość załatwienia sprawy.

W przypadku konieczności osobistej wizyty, podczas telefonicznej rozmowy, zostanie ustalony jej termin

Numery aktywnych telefonów:
- 054 / 287 62 60
- 054 / 287 62 59
fax - 054 / 287 62 04
email - ugtluchowo@pro.onet.pl

2. Kasa Urzędu Gminy Tłuchowo będzie nieczynna.

Wszelkie należności należy regulować elektronicznie, za pośrednictwem placówki pocztowej bądź banków.
Rachunek bankowy : 30954200082005050038250004

3. Ograniczona Strefa dla Interesantów.

Osoby odwiedzające Urząd mają dostęp wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku.
W Biurze Obsługi Interesanta przyjmowana jest i wydawana wszelkiego rodzaju dokumentacja, wnioski, podania, zaświadczenia, decyzje, itp.
Przy Biurze Obsługi Interesanta może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba , pozostałe przebywają na zewnątrz, w pewnej odległości co najmniej 1,5-2 m. od siebie.
Osoby towarzyszące interesantom proszone są o ewentualne pozostanie w samochodach lub na terenie parkingu.
W przypadku niezbędnej konieczności osobistego wejścia do pokoi biurowych, lub w przypadku umówionej wcześniej wizyty, po interesanta wyjdzie właściwy pracownik.

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o ostrożność i dziękujemy za wyrozumiałość.
Zdrowie i bezpieczeństwo jest w tej chwili najważniejsze !!!


Wójt Gminy Tłuchowo
Krzysztof Dąbkowski