INFORMACJA

Zgłoszenia kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. przyjmowane są do dnia 26.04.2019 r. w Urzędzie Gminy w Tłuchowie w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 - pokój 109 lub pokój 106. 

W dniu 26.04.2019 r. (piątek) zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do godz. 14.30.