Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Waldemar Hypś, e-mail: inspektor@cbi24.pl.