Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2257335
od 24 czerwca 2003 r.
Gmina » Charakterystyka ogólna Wersja do druku

Charakterystyka ogólna

Podstawowe informacje statystyczne

Gmina Tłuchowo położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie lipnowskim.

Gmina  posiada 20 następujących sołectw:

1. Borowo
2. Jasień
3. Julkowo
4. Kamień Kmiecy
5. Kamień Kotowy
6. Kłobukowo
7. Koziróg Leśny
8. Małomin
9. Marianki
10. Mysłakówko
11. Rumunki Jasieńskie
12. Suminek
13. Tłuchowo
14. Tłuchówek
15. Trzcianka
16. Turza Nowa
17. Turza Wilcza
18. Wyczałkowo
19. Źródła
20. Koziróg Rzeczny


Ogólna liczba mieszkańców gminy Tłuchowo wynosi 4 .756 osób, z czego 1.118 mieszka w samym Tłuchowie

Liczba bezrobotnych w gminie 449 w tym:

-     kobiet 238

    mężczyzn 211

Gmina jest gminą typowo rolniczą.  Na ogólną liczbę mieszkańców około 3.000 osób związanych jest
z rolnictwem. Podstawowymi uprawami rolnymi są: żyto, pszenica, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe.

 

Powierzchnia ogólna gminy 9.867 ha , z tego:

lasy- 1615 ha

użytki rolne – 7754 ha

nieużytki – 520 ha

W sektorze rolnictwa indywidualnego przeważają gleby bielicowe o niskiej bonitacji. Większość gleb występuje w klasach V i VI co stanowi  41 % użytków rolnych.

Liczba gospodarstw rolnych – 860

Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie – 228

Ważniejsze podmioty gospodarcze funkcjonujące w gminie:
-         Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, J.K.J. Omenrol
-         “Eurodom” – Jarosław Dąbkowski
-         Zakład Usługowy – Zbigniew Feltynowski, Wulkanizacja opon, auto - naprawa,
-         Blacharstwo, mechanika pojazdowa - Rafalik Paweł
-         Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe “EL-WODKAN” - M.Łacheta

Straż pożarna

 • Prezes – Woźnicki Tomasz

 • Wiceprezes – Kamiński Jerzy

 • Wiceprezes – Pączkowski Andrzej

 • Sekretarz - Koszytkowski Jan

 • Skarbnik – Lipińska Krystyna

 • Komendant Gminny – Dąbkowski Ryszard

 • Członek Zarządu – Bieńkowski Kazimierz

 • Członek Zarządu – Gabryelski Antoni

 • Członek Zarządu – Grąbczewski Wiesław

 • Członek Zarządu - Górecki Sławomir

 • Członek Zarządu – Kijewski Jan

 • Członek Zarządu – Kowalski Mirosław

 • Członek Zarządu – Warczakowski Edmund

 • Członek Zarządu – Ziemiński Henryk

Na terenie gminy działa 8 jednostek OSP, które liczą 250 członków w tym:

 • członków czynnych – 201
 • członków honorowych – 11
 • członków MDP – 32
 • średnio na jednostkę przypada 25 członków

 

1. OSP w Borowie

Prezes – Złakowski Marian

Naczelnik – Górecki Sławomir

2. OSP w Jasieniu

Prezes – Warczakowski Edmund

Naczelnik – Wachowicz Andrzej

3. OSP w Kozirogu Leśnym

Prezes – Rutkowski Seweryn

Naczelnik – Smoliński Tadeusz

4. OSP w Mysłakówku

Prezes – Gabrelski Antoni

Naczelnik – Grąbczewski Wiesław

5. OSP w Tłuchowie

Prezes – Wielgocki Jan

Naczelnik – Kamiński Jerzy

6. OSP w Tłuchówku

Prezes - Tyburski Andrzej

Naczelnik – Pączkowski Andrzej

7. OSP w Trzciance

Prezes - Kijewski Jan

Naczelnik – Bieńkowski Kazimierz

8. OSP w Źródłach

Prezes – Ziemiński Henryk

Naczelnik – Michalski Tomasz

 

-Policja-

Nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie Gminy Tłuchowo sprawuje Komenda Policji w Tłuchowie

Komendantem Policji jest: Cezary Trajder, tel. 0 600 690 558
Parafia Rzymskokatolicka, tel. 54 287 62 14

Kościół Neogotycki pod wezwaniem Wniębowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1888 r. z dzwonnicą  i murem przykościelnym, trzynastogłosowymi organami z 1900 roku, które do dzisiejszego dnia uświetniają kościelne uroczystości, proboszcz- ks. Andrzej Zakrzewski. Pełni On również funkcję dziekana dekanatu tłuchowskiego

 

Obiekty sportowe

przy Gimnazjum w Tłuchowie – sala gimnastyczna pełnowymiarowa,

przy Szkole Podstawowej w Tłuchowie - boisko sportowe,

przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku - boisko sportowe, sala gimnastyczna,

stadion gminny położony w Tłuchowie.Sklepy i gastronomia

Sklepy spożywcze (przybliżona liczba) – 18

 

Stacje benzynowe

"Galon” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe- oleje i smary, olej napędowy, etylina,

Górniewicz Kazimierz – Kamień Kotowy, tel. 54 287 63 02

 

Atrakcje

Tereny zielone (lasy, ważne miejsca, pomniki , galeria zdjęć dostępna na stronie www.tluchowo.pl)


Ważniejsze miejsca

 • Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie
 • Kościół Parafialny w Tłuchowie
 • Młyn w miejsc. Tłuchówek
 • Nowa sala gimnastyczna przy Gimnazium w Tłuchowie

Pomniki

 • Pomnik Poległych i Pomordowanych w latach okupacji hitlerowskiej
 • Pomnik Powstańców Zamordowanych przez Moskali

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Meller, Data wprowadzenia: 2003-07-23 10:55:30, Zatwierdził do publikacji: administrator, Data publikacji 2004-04-30 11:01:41, Ostatnia zmiana: 2006-11-22 12:57:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6000