Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256698
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia Wersja do druku

Zarządzenie Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego- pożarniczego marki ŻUK

Zarządzenie Nr 0050.34.2016

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 11 lipca 2016 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1515)

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1.1.  Przeprowadzić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC Lublin – Żuk A 151C rok prod. 1982: , Nr rej.: WLA 925E

 

2. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzić zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.1.  Ustalam cenę wywoławczą na kwotę  5 100,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

 

2. Ustalam minimalne postąpienie na kwotę 100,00 zł (słownie złotych: sto).

 

3. Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

 

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję w składzie:

 

1. Dariusz Meller   -  Przewodniczący komisji

2. Hanna Listkowska   -  Sekretarz

3. Andrzej Kurowski   -  Członek

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

                                                                Wójt Gminy

 

                                                            Krzysztof  Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Załączone dokumenty
  zarządzenie - sprzedaż -regulamin zuk (50kB) pobierz pokaż
  Umowa sprzedaży (34kB) pobierz pokaż
  oświadczenie przed przetargiem (23kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kisielewski Michał, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kisielewski Michał, Data wprowadzenia: 2016-07-29 10:33:34, Zatwierdził do publikacji: Kisielewski Michał, Data publikacji 2016-07-29 10:36:12, Ostatnia zmiana: 2016-07-29 11:22:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 462