Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Wszczęcie postępowania : Budowa drogi gminnej Nr 170923C Mysłakówko-Koziróg Leśny

       Tłuchowo, dnia 26.08.2015 r.

ORG.6220.2.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  ( Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm. ) art. 49 w związku                z art.61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.  )

 

 

Zawiadamiam

 

o wszczęciu w dniu 25 sierpnia 2015 roku na wniosek Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 170923C Mysłakówko-Koziróg Leśny „

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm. ) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

Zgodnie  z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.) w dniu 26 sierpnia 2015 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                     w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Wyznacza się stronom postępowania termin 21 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, pok. nr 112, w godzinach 7.30-15.30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tłuchowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy przy ul. Sierpeckiej 20, przesłane sołtysowi wsi Mysłakówko, Koziróg Leśny  celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń .

 

 

Metadane

Źródło informacji:iwona
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:iwona
Data wprowadzenia:2015-08-26 10:27:24
Opublikował:iwona
Data publikacji:2015-08-26 10:28:11
Ostatnia zmiana:2015-08-26 10:28:30
Ilość wyświetleń:417

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij