Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

O B W I E S Z C Z E N I E ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

Płock, dnia 22 kwietnia 2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn.

„Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej”

 oraz

 ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

 

Na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko wraz z projektami dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, których dotyczą prognozy.

Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach  od 23 kwietnia 2015 r. do 13  maja 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.zgrp.pl .

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: konsultacje@zgrp.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 2) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.  

 

Dokumenty w załączeniu:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  2. Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  3. Projekt Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
  5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  6. Projekt Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  7. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Strategii 
  8. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Koncepcji

Załączniki

formularz_konsutacyjny_koncepcja_wodno-sciekowa (808.8kB) Zapisz dokument  
strefa_posrednia_brudzen_duzy (206.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz_konsutacyjny_transport (808.8kB) Zapisz dokument  
formy_ochrony_bruzen_duzy (262.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
koncepcja_gospodarki_wodno_sciekowej (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognoza_koncepcja_ofap (14.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognoza_transport_sztap (21.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognozy_oddzialywania_na_srodowisko (240.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rdos (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
strategia_zrownowazonego_transportu (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kisielewski Michał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kisielewski Michał
Data wprowadzenia:2015-04-29 10:07:58
Opublikował:Kisielewski Michał
Data publikacji:2015-04-29 10:15:00
Ostatnia zmiana:2015-04-29 10:15:03
Ilość wyświetleń:566
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij