Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Wyprawka szkolna 2014

WYPRAWKA SZKOLNA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tłuchowo

 Powołując się na informacje opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wyprawka dotyczy:

1)uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej – kryterium dochodowe 539,00 złotych

2)uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
za wyjątkiem klasy I – bez względu na dochód.

Wysokość pomocy:

225,00 złotych – klasa II i III

325,00 złotych – klasa VI

Uczniowie niepełnosprawni – wysokość pomocy zależy od rodzaju klasy, niepełnosprawności i rodzaju podręcznika – ogólne czy specjalne.

Pomocy udziela się uczniom:

1.pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto

2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz.509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,

3. uczniom:

          - słabowidzącym,

            - niesłyszącym,

            - słabosłyszącym,

            - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,

            - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

            - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,

            -z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015
do szkół podstawowych –
z wyjątkiem klasy I
, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składać należy  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 do dnia 03 września 2014r.Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów oraz dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”). W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
Wypłata przewidzianej pomocy będzie realizowana na przełomie września i października 2014 roku.

                                                                                             

 

Załączniki

rozporządzenie (205.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała (511kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Meller
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Meller
Data wprowadzenia:2014-08-04 13:37:02
Opublikował:Dariusz Meller
Data publikacji:2014-08-04 13:37:41
Ostatnia zmiana:2014-08-11 08:18:36
Ilość wyświetleń:524
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij