Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256686
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia Wersja do druku

obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji na modernizację drogi Julkowo- Jasień

OBWIESZCZENIE

STAROSTY LIPNOWSKIEGO

Na podstawie art.11a ust.1, art.11f ust.1, art.11i ust.1, art. 17 ust. 1 i 3 i art. 23 ustawy z dnia

10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.687, z późn. zm.) oraz art.104 § 1, 2, art.107 §1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,

poz.267)

ZAWIADAMIAM

że dnia 30 kwietnia 2014r. po rozpoznaniu wniosku z dnia 20 lutego 2014r złożonego przez Gminę

Tłuchowo, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji –

Modernizacja drogi gminnej Julkowo – Jasień ,

inwestycja obejmuje działki o nr ewidencyjnych: obręb ewidencyjny Kamień Kmiecy: dz. nr 87;

86/2; 88/3; obręb ewidencyjny Julkowo: dz. nr 225/5; 225/6; 225/4; 222/3; 203/4; 203/6; 185/1.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy,

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego, ul.

Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego

obwieszczenia.

Załączone dokumenty
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji -Julkowo (63.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: iwona, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: iwona, Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:25:14, Zatwierdził do publikacji: iwona, Data publikacji 2014-05-28 10:27:15, Ostatnia zmiana: 2014-05-28 10:27:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 485