Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
•  Rejestr Wyborców
•  Wybory samorządowe 2018
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
Pomoc
Statystyki

2281089
od 24 czerwca 2003 r.
Wybory » Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r Wersja do druku

INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 

INFORMACJA

o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego


 1. Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r.

 2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100

 3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Tłuchowo stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

 4. W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy Gminy Tłuchowo głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym województwo kujawsko – pomorskie.

 5. Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone
  w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego stanowi
  zał. Nr 2.

 6. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy
  w terminie do dnia 12 maja 2014 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy,
  w której stale zamieszkuje.

Wzór wniosku stanowi zał. Nr 3 do Informacji.

Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 1. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 5 maja r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.
Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania,
karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie
do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony
do wyborcy wyłącznie do rąk własnych
nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. 1. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki
  na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r.

Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego”
sporządzoną w alfabecie Braille’a.

 1. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
  75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 4 do Informacji.

 1. Informacje o przeprowadzanych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
  w tym dotyczące osób niepełnosprawnych,
  będą udzielane w

- pokoju Nr 109 – Dariusz Meller – Sekretarz Gminy

- pokoju Nr 111 - Hanna Listkowska – podinspektor

Urzędu Gminy Tłuchowo adres ul. Sierpecka 20

w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie

Nr tel. 054/ 2876260 , Nr fax – u 054/ 2876204

bądź drogą elektroniczną: adres email ugtluchowo@pro.onet.plWójt GminyTłuchowo

Krzysztof Dąbkowski

17-04-2014 r.


Załączone dokumenty
  zał 3 - Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o dopisanie do obwodu (36.5kB) pobierz pokaż
  zał 1 - Obwieszczenie Wójta Gminy Tłuchowo - obwody głosowania (39kB) pobierz pokaż
  zał 2 - Uchwała OKW nr 19_14 (2MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Dariusz Meller, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Meller, Data wprowadzenia: 2014-04-17 11:00:05, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Meller, Data publikacji 2014-04-17 11:12:44, Ostatnia zmiana: 2014-05-02 08:51:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 563