Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256726
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia Wersja do druku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy stanowiska słupowego SN 15 kV z rozłącznikiem RUN III 24/4;

 

                                                                                                                                     Tłuchowo, dnia 10.04.2013r.

 

ORG.6733.2.2013    

 

 

 

OBWIESZCZENIE


                      
            Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamiam, że na wniosek El-Promar Marek Rymaszewski  działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. w dniu 29 marca 2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

1)  budowy stanowiska słupowego SN 15 kV z rozłącznikiem RUN III 24/4;

2)  budowy linii kablowej SN-15 kV 3xXURHAKXS 1x70 mm2;

3) budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV STSkuz 20/160 TŁUCHOWO 11   z transformatorem SN=63kVA;

4)  budowy linii kablowej nn.0,4 kV YAKXS 4x120 SE;

5)  zabudowy złączy kablowych;

w miejscowości Tłuchowo (obręb Tłuchowo) na działkach o nr ewid. 276/26, 276/22, 275/10, 275/9, 275/5, 275/8, 275/7, 275/6, 275/1, 275/3, 276/21, 276/20, 276/19

 Dokumenty udostępnione są do wglądu w Urzędzie Gminy Tłuchowo pokój 104 w godzinach pracy urzędu w godz. 800- 1500. Wnioski, uwagi  można składać  osobiście w godzinach pracy urzędu lub kierować na adres : Wójt Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

 

Otrzymują:

 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy,

2. Strona internetowa Urzędu Gminy

3. Sołtys wsi Tłuchowo

4. a/a

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: iwona, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: iwona, Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:15:08, Zatwierdził do publikacji: iwona, Data publikacji 2013-04-15 09:16:44, Ostatnia zmiana: 2013-04-15 09:16:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 681