Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256706
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia Wersja do druku

Projekt podziału na okręgi i obwody wyborcze Gminy Tłuchowo
 

Tłuchowo, dnia 19-07-2012 r

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.),  istnieje konieczność dokonania nowego podziału gminy na okręgi i obwody wyborcze.

W związku z powyższym Wójt Gminy przygotował stosowne projektu Uchwał. Projekty te zostały przedstawione i szczegółowo omówione podczas posiedzeń komisji Rady Gminy Tłuchowo.

Projekty te wraz z uzasadnieniami znajdują się w załącznikach do niniejszego artykułu.

Najważniejsza zmiana w stosunku do  stanu obecnego to podzielenie sołectwa Tłuchowo na cztery niezależne okręgi wyborcze.

Pozostałe zmiany w stosunku do stanu bieżącego:

- sołectwo Kłobukowo tworzy samodzielny okręg wyborczy,

- sołectwa Tłuchówek i Koziróg Rzeczny tworzą wspólny okręg wyborczy,

- sołectwa Koziróg Leśny, Małomin, Marianki tworzą wspólny okręg wyborczy 

 

 

Najważniejsze zmiany w stusunku do stanu bieżącego (obwody głosowania):

- tworzy się dodatkowy obwód głosowania w miejscowości Tłuchowo w lokalu Gimnazjum - głosują tam mieszkańcy sołectw: Kłobukowo, Tłuchówek, Koziróg Rzeczny, Wyczałkowo, Kamień Kotowy,

- w lokalu w GOK głosują mieszkańcy sołectwa Tłuchowo,

- mieszkańcy Marianek głosują w lokalu w Mysłakówku,

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskań w Urzędzie Gminy Tłuchowo pok.109 (Sekretarz Gminy) lub pok.104 (Obsługa Rady Gminy)

Załączone dokumenty
  Załącznik w spr. podziału gminy na okręgi wyborcze (16kB) pobierz pokaż
  Uchwała w sprawie obwodów głosowania Tłuchowo (15kB) pobierz pokaż
  Uchwała w sprawie okręgów wyborczych Tłuchowo (15kB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie-obwody (17kB) pobierz pokaż
  Uzasadnienie-okręgi (24.5kB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 1 do uzasadnienia-obwody (16kB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 1 do uzasadnienia-okregi (16kB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 2 do uzasadnienia-obwody (297.5kB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 2 do uzasadnienia-okregi (290.5kB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 3 do uzasadnienia- okręgi (18.5kB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 3a do uzasadnienia- okręgi (157.5kB) pobierz pokaż
  Zał. Nr 4 do uzasadnienia-okregi (306kB) pobierz pokaż
  Załącznik w spr. podziału gminy na obwody głosowania (14.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Dariusz Meller, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Meller, Data wprowadzenia: 2012-07-19 14:26:33, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Meller, Data publikacji 2012-07-19 14:51:00, Ostatnia zmiana: 2012-07-19 14:51:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 782