Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Tłuchowo, dnia  17.12.2012 r.

ORG. 6733. 1.2012

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE


          
                 
Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  obwieszczam, że na wniosek  ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Rypin poprzez Pełnomocnika: Usługi – Projektowanie ELTOMES Tomasz Górski z Torunia została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

budowa stacji transformatorowej, odcinka linii kablowej SN oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Tłuchówek (obręb Tłuchówek) gmina Tłuchowo powiat lipnowski W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Tłuchowo w dniach pracy urzędu tj. 730 – 1530, pokój nr 104, można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Otrzymują:

 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

2. a/a

 

Metadane

Źródło informacji:iwona
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:iwona
Data wprowadzenia:2012-12-18 08:39:03
Opublikował:iwona
Data publikacji:2012-12-18 08:41:04
Ostatnia zmiana:2012-12-18 08:41:09
Ilość wyświetleń:795