Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256389
od 24 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet » Budżet 2015 » Uchwały i Zarządzenia dotyczące budżetu Gminy Tłuchowo

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  UCHWAŁA Nr V/32/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 kwietnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 lutego 2015r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2015 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 23 stycznia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  UCHWAŁA Nr III/14/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015