Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256385
od 24 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet » Budżet 2012 » Uchwały Rady Gminy Tłuchowo

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XVII/112/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2012-2022
  UCHWAŁA Nr XVII/111/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012
  UCHWAŁA Nr XVI/110/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2012-2022
  UCHWAŁA Nr XVI/109/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012
  UCHWAŁA Nr XV/96/2012 z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2012-2022
  UCHWAŁA Nr XV/95/2012 z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012
  UCHWAŁA Nr XIV/92/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2012-2022
  UCHWAŁA Nr XIV/91/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012
  UCHWAŁA Nr XIII/80/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2012-2022
  UCHWAŁA Nr XIII/79/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012
  UCHWAŁA Nr XII/72/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2012-2022
  UCHWAŁA Nr XII/71/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012
  UCHWAŁA Nr X/55/2011 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Tłuchowo na lata 2012-2022
  UCHWAŁA Nr X/56/2011 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012