Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256399
od 24 czerwca 2003 r.
Gmina » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności

Artykuły
  OKÓLNIK z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydawania żywności w dniu 3 lutego 2018 r.
  OKÓLNIK z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania żywności w dniu 10 stycznia 2018 r.
  OKÓLNIK z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wydawania żywności w dniu 6 grudnia 2017 r.
  OKÓLNIK z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wydawania żywności w dniu 15 listopada 2017 r.
  OKÓLNIK z dnia 04 października 2017 r. w sprawie wydawania żywności w dniu 24 października 2017 r.
  Informacja o naborze do projektu "Wędrujaca scena"
  OKÓLNIK w sprawie otrzymywania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2017
  OKÓLNIK z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wydawania żywności w dniu 31 maja i 1 czerwca 2017 r.
  OKÓLNIK z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wydawania żywności w kwietniu 2017 r. (26-27 kwietnia 2017 r.)
  OKÓLNIK z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wydawania żywności w kwietniu 2017 r.
  Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług logopedycznych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (marzec - grudzień 2017)
  Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług logopedycznych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Tłuchowo 2017 r.
  OKÓLNIK z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wydawania żywności
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
  INFORMACJA w sprawie harmonogramu punktu konsultacyjnego w Tłuchowie dla osób potrzebujących wsparcia, porady i pomocy związanej z załatwianiem spraw dotyczących leczenia uzależnienia lub współuzależnienia
  INFORMACJA w sprawie świadczonej pomocy terapeutycznej w miesiącach styczeń - czerwiec 2017 r. przez terapeutę Ośrodka Terapii Uzależnień CEDR
  ULOTKA - bezpieczny i aktywny senior
  OKÓLNIK z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wydawania żywności
  OKÓLNIK z dnia 13.10.2016 r. w sprawie wydawania żywności
  OGŁOSZENIE w sprawie opracowywania "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tłochowo na lata 2017 - 2023
  OKÓLNIK - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016
  Branża narzędziowo - przetwórcza poszukuje młodych pracowników ! Bezpłatny kurs wraz ze stażem !
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020