Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256936
od 24 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet » Budżet 2006

Artykuły
  Zarządzenie Nr 0151-3/2007 z dnia 15 marca 2007 r ws. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
  Zarządzenie Nr 0151-19/2006 z 29 grudnia 2006 r.
  Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 geudnia 2006 r.
  Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2006 r
  Zarządzenie Nr 0151-18/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 18 grudnia 2006
  Zarządzenie Nr 0151-17/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 8 grudnia 2006
  Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 7.12.2006 r.
  Zarządzenie Nr 0151-16/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2006 r.
  Zarządzenie Nr 0151-15/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 21 listopada 2006 r.
  Zarządzenie Nr 0151-13/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 8 listopada 2006
  U c h w a ł a Nr XXXII/187/2006 Rady Gminy T ł u c h o w o z dnia 25 października 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151-11/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 29 września 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151-10/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 25 września 2006 roku
  U c h w a ł a Nr XXXI/178/2006 Rady Gminy T ł u c h o w o z dnia 30 sierpnia 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0152-10/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z 05 czerwca 2006 r
  Zarządzenie Nr 0151 -8/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 26 czerwca 2006 r
  Zarządzenie Nr 0151-7/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z 16 czerwca 2006 r
  Uchwała Nr XXX/173/2006 Rady Gminy Tłuchowo
  Zarządzenie Nr 0151-6/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 15 maja 2006
  Uchwała Nr XXIX/167/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 kwietnia 2006 r.
  Zarządzenie Nr 0151-2/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 20 lutego 2006 r.
  Zarządzenie Nr 0151-4/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 15 marca 2006 r.
  Zarządzenie Nr 0151-1/2006 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 6 lutego 2006 r.
  U c h w a ł a Nr XXVII/154/2005 Rady Gminy T ł u c h o w o z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tłuchowo na 2006 rok