Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256928
od 24 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet » Budżet 2005

Artykuły
  Zarządzenie Nr 0151-12/2005 z dnia 12 grudnia 2005r.
  U c h w a ł a Nr XXVII/156/2005 Rady Gminy T ł u c h o w o z dnia 29 grudnia 2005 roku zmieniająca uhwałę Nr XIX/108/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tłuchowo na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 0151-11/2005 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
  Uchwała Nr XXVI-150-2005 z dnia 30 listopada 2005r.
  Zarządzenie Nr 0151-9-2005 z dnia 31 października 2005r.
  Uchwała Nr XXV-142/2005 z dnia 28 października 2005 roku
  Zarządzenie Nr 0151-8/2005r. z dnia 18 października 2005 r.
  Zarządzenie Nr 0151-6/2005 z 22 września 2005 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzonymi zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach dzi
  Uchwała nr XXIV/134/2005 z 31 sierpnia 2005 r.
  Zarządzenie Nr 0151-5/2005 z dnia 25 lipca 2005 r.
  Zarządzenie Nr 0151-4/2005 z dnia 18.07.2005
  Uchwała Nr XXIII/129/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r.
  Zarządzenie Nr 0151-3-2005 z dnia 31.05.05 r
  Zarządzenie Nr 0151-2-2005 z dnia 31.03.2005 r.
  Uchwała nr XXII/125/2005 z dnia 25 kwietnia 2005
  Uchwała nr XXI/122/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
  Uchwała Nr XX/119/2005 z dnia 14 lutego 2005 r.
  Uchwała budżetowa na 2005 rok