Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

na rok szkolny 2020/2021

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

- 7-letnie (urodzone w roku 2013) - objęte obowiązkiem szkolnym,

- 6-letnie (urodzone w roku 2014) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 

PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Przyjęcie następuje na podstawie Zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Wypełnione Zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Wzór druku Zgłoszenia posiada każda szkoła obwodowa. Preferowane terminy składania Zgłoszeń określają obwodowe szkoły podstawowe.

 

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU

Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wypełniają Wniosek o przyjęcie. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych określone zostały  przez organ prowadzący w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo na rok szkolny 2020/2021

 

Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w Uchwale nr XIX/141/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół

 

 

 

 

 

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej

na rok szkolny 2020/2021

 

Nabór do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych dokonywany jest na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Wzór druku Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, która przeprowadza nabór do oddziałów dwujęzycznych. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej określone zostały  przez organ prowadzący w Załączniku nr 3  do Zarządzenia Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo na rok szkolny 2020/2021.

 

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się:

·    w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły,

·        w przypadku wolnych miejsc kandydatów niebędących uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

 

Warunkiem przyjęcia ucznia/kandydata do oddziału dwujęzycznego jest:

1) uczeń/kandydat otrzymał promocję do klasy VII;

2) uczeń/kandydat uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

I Etap

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym w wieku od 3 do 4 lat mają prawo do kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w pierwszej kolejności na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

2. Dzieci 6 letnie są w obowiązku odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub szkole podstawowej tzw. „0” zgodnie obowiązującymi obwodami szkół podstawowych lub mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice oraz dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

II Etap

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli przedszkole czy oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzany jest II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę kryteria określone: UCHWAŁĄ NR XIX/140/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych określone zostały  przez organ prowadzący w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo na rok szkolny 2020/2021

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych określone zostały  przez organ prowadzący Zarządzeniem Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo na rok szkolny 2020/2021:

o   terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych określone w Załączniku Nr 1

 

o   terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w Załączniku Nr 2

 

o   terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej określone w Załączniku Nr 3

 

Nabór do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej.

 

Załączniki

Zarządzenie 4.2020 (356.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała nr XIX.140.2017 (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała nr XIX.141.2017 (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kisielewski Michał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kisielewski Michał
Data wprowadzenia:2020-01-31 09:19:02
Opublikował:Kisielewski Michał
Data publikacji:2020-01-31 09:19:33
Ostatnia zmiana:2020-01-31 09:23:36
Ilość wyświetleń:105
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij