Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2017

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

           

 

 

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2017 rok

w tym kwota deficytu albo nadwyżki

 

 

1. Wykonane dochody           -    23 151 430,68 zł

 

 

2. Wykonane wydatki                        -    23 090 274,41 zł

 

3. Nadwyżka / Deficyt           -         61 156,27 zł

 

 

 

Tłuchowo, dnia 30 maja 2018r.

 

 

 

                                                                                                   WÓJT  GMINY

 

                                                                                               Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                                 

 

Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych za 2017 rok

 

 

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)          -               341 586,50 zł        

 

 

 

 

                                                                                                    WÓJT  GMINY

                                                                                                Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o stanie zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy
o finansach publicznych za 2017 rok

 

 

 

 

Wymagalne zobowiązania                      -           0,00 zł

 

 

 

 

                                                                                                  WÓJT  GMINY

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                       

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                  

 

 

Informacja obejmująca kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego za 2017 rok

 

 

 

1      Otrzymane dotacje   -                      86 500,00 zł

2      Udzielone dotacje     -                      20 000,00 zł

 

 

                                                                                                  WÓJT  GMINY

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok

 

1      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot, w tym

 

Powód umorzenia1)

kwota ogółem

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1

TERESA SZWECH

ŹRÓDŁA

1 373,00

1 264,00

109,00

0,00

śmierć podatnika

 

2      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających                 osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

TOMASZ SKRZYŃSKI

osoba fizyczna

 

3      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

TOMASZ SKRZYŃSKI

osoba fizyczna

2.

SYLWESTER TŁUSTY

osoba fizyczna

 

4      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj ulgi

Forma organizacyjna

1.

KRZYSZTOF  GIŻYŃSKI

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

2.

TOMASZ  OSMAŃSKI

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

                                              

 

 

                                                                                              WÓJT  GMINY

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

 

 

                                    

 

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2017 rok

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj udzielonej pomocy publicznej

Forma organizacyjna

1.

ANTOSZEWSKA STANISŁAWA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

2.

BARANOWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

3.

BARANOWSKI TELESFOR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

4.

BARANOWSKI WŁODZIMIERZ TELESFOR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

5.

BARTNICKI MARIAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

6.

BARTNICKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

7.

BIAŁOSKÓRSKI HENRYK BOLESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

8.

BIELICKI IRENEUSZ KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

9.

BOGUCKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

10.

BONKOWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

11.

BOROWSKI CEZARY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

12.

BÓGDAŁ DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

13.

BROMIRSKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

14.

BRZOZOWSKI JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

15.

BRZYSZCZ ANNA EMILIA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

16.

BUKOWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

17.

BUKOWSKI WOJCIECH

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

18.

BYLIŃSKI LESZEK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

19.

BYLIŃSKI MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

20.

CHOJNICKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

21.

CHOLEWIŃSKI JAN PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

22.

CHYCZEWSKI WITOLD MICHAŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

23.

CIARKOWSKI CEZARY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

24.

CIEMIECKA MONIKA ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

25.

CIESZYKOWSKI ADAM STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

26.

CIEŚLAK DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

27.

CIEŚLIŃSKA RENATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

28.

CYBULSKA RENATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

29.

CYBULSKI MACIEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

30.

CZACHOROWSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

31.

CZACHOROWSKI TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

32.

DĄBKOWSKA-SIECIŃSKA MARIA KATARZYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

33.

DERLATKA ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

34.

DRUŻYŃSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

35.

DUDKIEWICZ PAWEŁ WINCENTY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

36.

DUDZIŃSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

37.

DULSKA MARIA KLARA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

38.

DZIĘGELEWSKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

39.

DZIĘGIELEWSKI MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

40.

DZIĘGIELEWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

41.

FOKS MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

42.

FOKS ROBERT BOGDAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

43.

FORMAN MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

44.

GASIK MARCIN PRZEMYSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

45.

GASIK ZOFIA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

46.

GĘBARSKI EMIL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

47.

GIŻYŃSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

48.

GIŻYŃSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

49.

GIŻYŃSKI ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

50.

GŁUCHOWSKI KRYSPIN MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

51.

GODLEWSKA ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

52.

GODLEWSKA BOŻENA JANINA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

53.

GOŚCIŃSKA BARBARA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

54.

GÓRECKI SŁAWOMIR MACIEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

55.

GÓRNIEWICZ TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

56.

GRĄBCZEWSKI DIONIZY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

57.

GRĄBCZEWSKI JAROSŁAW MACIEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

58.

GRĄBCZEWSKI PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

59.

GRĄCZEWSKI EUGENIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

60.

GRUCZYK CZESŁAW ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

61.

GRZYWIŃSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

62.

IGNACZEWSKI JERZY HENRYK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

63.

ISKRA WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

64.

JABŁOŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

65.

JABŁOŃSKI ARKADIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

66.

JAGIELSKA RENATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

67.

JANISZEWSKA MAŁGORZATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

68.

JANISZEWSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

69.

JANISZEWSKI KAROL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

70.

JANKOWSKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

71.

JANKOWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

72.

JANKOWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

73.

JASTRZĘBSKI DIONIZY JERZY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

74.

JĘDRZEJEWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

75.

JĘDRZEJEWSKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

76.

JĘDRZEJEWSKI TOMASZ SZYMON

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

77.

JOCHEMCZYK KRYSTIAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

78.

KALINOWSKA MARZENA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

79.

KALINOWSKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

80.

KALINOWSKI WIKTOR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

81.

KAMIŃSKI ARKADIUSZ PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

82.

KARCZEWSKI MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

83.

KARPIŃSKA WIOLETTA ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

84.

KAWSKI PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

85.

KAWSKI STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

86.

KAWSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

87.

KIJEWSKI PIOTR PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

88.

KISIELEWSKI MICHAŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

89.

KISIELEWSKI STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

90.

KOŁODZIEJSKA JOANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

91.

KOŁODZIEJSKI EUGENIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

92.

KOPACZEWSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

93.

KOPROWSKI LECH

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

94.

KOSIOROWSKI JÓZEF MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

95.

KOSIOROWSKI MIRON MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

96.

KOSSAKOWSKI PIOTR EUGENIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

97.

KOSZTOWNY ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

98.

KOSZTOWNY GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

99.

KOŚMIDER SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

100.

KOWALSKA JOANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

101.

KOWALSKI MAREK WITOLD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

102.

KOWALSKI MICHAŁ KAROL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

103.

KOZAKIEWICZ ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

104.

KOZANECKI WOJCIECH

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

105.

KRAJEWSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

106.

KRAJEWSKI ZENON ARIEL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

107.

KRASIŃSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

108.

KRUSZEWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

109.

KRUSZEWSKI ZYGMUNT

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

110.

KULESZA JUSTYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

111.

KRYSZTOFORSKI ARKADIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

112.

KRYSZTOFORSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

113.

KRZEMIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

114.

KRZEMIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

115.

KSIĄŻKOWSKA MIROSŁAWA ELŻBIETA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

116.

KUCZMARSKI ANDRZEJ SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

117.

KUPIEC MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

118.

KWAŚNIEWSKI SEBASTIAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

119.

KWIATKOWSKI IRENEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

120.

LASKOWSKI PIOTR STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

121.

LEWANDOWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

122.

LISIECKI JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

123.

ŁABISZEWSKI WŁADYSŁAW WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

124.

ŁAZIUK AGNIESZKA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

125.

ŁYDZIŃSKA ŻEBROWSKA MARIOLA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

126.

ŁYDZIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

127.

MACIAKIEWICZ GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

128.

MACIAKIEWICZ RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

129.

MACIEJA JÓZEF MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

130.

MACIEJA ŁUKASZ KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

131.

MADEJCZYK HANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

132.

MADEJCZYK SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

133.

MAKSYMOWICZ KRYSTYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

134.

MALANOWSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

135.

MALANKOWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

136.

MAŁKIEWICZ ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

137.

MARAT MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

138.

MARKUSZEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

139.

MATUSIAK WŁODZIMIERZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

140.

MAZUR KAZIMIERZ ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

141.

MĄKOWSKI JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

142.

MICHALSKA BARBARA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

143.

MIERZEJEWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

144.

MIGDALSKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

145.

MILCZAREK ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

146.

MISZKIEWICZ PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

147.

MÓLCZYŃSKI ZDZISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

148.

MULCZYŃSKA ANNA EWA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

149.

MICHALSKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

150.

MIESZKOWSKI LONGIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

151.

MILCZAREK ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

152.

NACFALSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

153.

NACFALSKI WITOLD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

154.

NADRATOWSKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

155.

NAWOJSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

156.

NAWROT ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

157.

NIŹDZIŃSKI MICHAŁ RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

158.

NOCOŃ KAMILA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

159.

NOWAK SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

160.

NOWAKOWSKI JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

161.

OBERNIKOWICZ JACEK LESZEK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

162.

OBERNIKOWICZ RADOSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

163.

OBRĘBSKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

164.

OBRĘBSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

165.

OLASZEWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

166.

OLEWIŃSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

167.

OLSZEWSKA GRAŻYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

168.

OLSZEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

169.

OLSZEWSKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

170.

OLSZEWSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

171.

ORŁOWSKA ALEKSANDRA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

172.

ORŁOWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

173.

ORŁOWSKI MICHAŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

174.

OSMAŃSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

175.

OSMAŃSKI ROMAN JÓZEF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

176.

OSMAŃSKI TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

177.

PACZKOWSKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

178.

PACZKOWSKI ZYGMUNT

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

179.

PAPIERSKI GABRIEL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

180.

PAWŁOWSKA MIROSŁAWA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

181.

PAWŁOWSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

182.

PEDA ALINA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

183.

PERSZYŃSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

184.

PIASKOWSKI MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

185.

PIETRUSZEWSKA DOROTA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

186.

PIOTROWSKA ALICJA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

187.

PIOTROWSKI TOMASZ TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

188.

PIÓRKOWSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

189.

PODKOWSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

190.

POKSIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

191.

POKSIŃSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

192.

PRZYSTAWSKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

193.

PRZYMIRSKA IZABELA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

194.

PRZYMIRSKI JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

195.

PRZYMIRSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

196.

RADOMSKI ROBERT

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

197.

RADWAŃSKI HENRYK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

198.

RAFALIK PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

199.

RANISZEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

200.

RĘBOWSKA JOLANTA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

201.

ROGALSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

202.

ROGALSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

203.

RÓŻAŃSKI ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

204.

RÓŻYCKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

205.

RUTKOWSKA MAŁGORZATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

206.

RUTKOWSKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

207.

RYKOWSKI MIECZYSŁAW WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

208.

RYKOWSKI REMIGIUSZ KAZIMIERZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

209.

SADOWSKA GRAŻYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

210.

SADOWSKI JERZY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

211.

SAMODULSKI STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

212.

SARWIŃSKI JAROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

213.

SERWACH BARBARA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

214.

SIECIŃSKI KRZYSZTOF ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

215.

SIKORA TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

216.

SKRZYŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

217.

SŁABOWSKI ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

218.

SŁOMKOWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

219.

SŁUPECKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

220.

SŁUPECKI SYLWESTER

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

221.

SMOLIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

222.

SOBIECKI IGNACY ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

223.

SOBIECKI PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

224.

SOSIŃSKA ANETA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

225.

STARZYŃSKA KRYSTYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

226.

STATKIEWICZ AGNIESZKA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

227.

STOLCMAN JAN ANTONI

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

228.

STRUŚ KRZYSZTOF BOGDAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

229.

STRZEŚNIEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

230.

STRZEŚNIEWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

231.

SZACHACZ MARIOLA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

232.

SZARWIŃSKI JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

233.

SZPLITGEJBER KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

234.

SZTUBECKI ŁUKASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

235.

SZYDŁOWSKI JANUSZ BOGDAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

236.

SZYMBORSKI JANUSZ MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

237.

SZYMBORSKI ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

238.

ŚMIECHOWSKI PAWEŁ PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

239.

ŚWIĄTECKI SZCZEPAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

240.

TARNICKI JAROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

241.

TARNICKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

242.

TŁUCHOWSKI PIOTR JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

243.

TOMASZEWSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

244.

TOMCZYK PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

245.

TROJANOWSKI RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

246.

TYBURSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

247.

UCZCIWEK STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

248.

WACHOWICZ ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

249.

WALTER STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

250.

WAŁĘSA DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

251.

WAŁĘSA JAROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

252.

WARSICKI GRZEGORZ PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

253.

WASZKOWSKI MICHAŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

254.

WIELGOCKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

255.

WIELOŃSKI KRZYSZTOF DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

256.

WIĘCKOWSKI JÓZEF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

257.

WINNICKA AGNIESZKA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

258.

WINNICKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

259.

WINNICKI RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

260.

WIŚNIEWSKA KATARZYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

261.

WIŚNIEWSKA MARZENA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

262.

WIŚNIEWSKI BOGDAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

263.

WIŚNIEWSKI EDWARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

264.

WIŚNIEWSKI RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

265.

WIŚNIEWSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

266.

WIŚNIEWSKI MARIUSZ TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

267.

WIŚNIEWSKI MIROSŁAW PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

268.

WIŚNIEWSKI ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

269.

WIŚNIEWSKI SZCZEPAN JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

270.

WOJTON WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

271.

WOJTYCKI HENRYK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

272.

WRZEŚNIEWSKI MEDARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

273.

WYCZAŁKOWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

274.

WYCZAŁKOWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

275.

WYCZAŁKOWSKI ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

276.

ZABOROWSKI ŁUKASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

277.

ZABOST JACEK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

278.

ZAGAJEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

279.

ZALEWSKI DAMIAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

280.

ZARECKI WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

281.

ZARZYCKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

282.

ZAWADZKA RENATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

283.

ZBROŻEK KATARZYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

284.

ZIEMIŃSKI MAREK JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

285.

ZIEMKIEWICZ WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

286.

ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

287.

ZIÓŁKOWSKI RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

288.

ZŁAKOWSKI MIECZYSŁAW GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

289.

ZŁAKOWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

290.

ZYCH STANISŁAW ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

300.

ŻADKIEWICZ JACEK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

301.

ŻEBROWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

302.

ŻOCHOWSKA WERONIKA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

303.

ŻOŁNOWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

304.

ŻUCHOWSKA EMILIA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

305.

ŻUCHOWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

306.

ŻUCHOWSKI MIROSŁAW DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

307.

ŻUCHOWSKI SZCZEPAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

 

 

 

 

 

                                                                                              WÓJT  GMINY

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Kisielewski Michał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kisielewski Michał
Data wprowadzenia:2018-05-30 13:06:00
Opublikował:Kisielewski Michał
Data publikacji:2018-05-30 13:06:37
Ostatnia zmiana:2018-05-30 14:09:51
Ilość wyświetleń:95
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij