Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2257363
od 24 czerwca 2003 r.
Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska Wersja do druku

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych

INFORMACJA WÓJTA GMINY TŁUCHOWO (zgodnie z art.15 Ustawy o pracownikach samorządowych)


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 


I.          Urząd Gminy Tłuchowo

 


II.         PODINSPEKTOR DS.  ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH.

 


III.        W wyniku przeprowadzonego naboru Wójt Gminy Tłuchowo w dniu 29-03-2016 r. podjął

            decyzję o zatrudnieniu z dniem 01-04-2016 r. na okres próbny  3 miesięcy Pani Cieślińskiej

            Iwony,    zam. Tłuchowo

 

 


IV.   Uzasadnienie dokonanego wyboru.


            Na konkurs wpłynęło 12 ofert.

            Wszystkie 12 kandydatur spełniało wymogi niezbędne podane w ogłoszeniu o konkursie.

            Na podstawie przeprowadzonego w dniu 23-03-2016 r. pisemnego testu   sprawdzającego wiedzę

            i umiejętności praktyczne z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych i

            przepisów postępowania administracyjnego, analizy złożonych dokumentów oraz

            przeprowadzonej z rozmowy kwalifikacyjnej  uznano, że kandydatura Pani Iwony Cieślińskiej

            spełnia  w najwyższym stopniu wymagania niezbędne i dodatkowe podane w ogłoszeniu o

            konkursie, a tym samym  spełnia oczekiwania związane z profesjonalnym wykonywaniem zadań

            na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

 

 

 

                                                                                                         Krzysztof Dąbkowski

                                                                                                        Wójt Gminy TłuchowoTłuchowo, 29-03-2016 r.


Informację wytworzył: Dariusz Meller, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Meller, Data wprowadzenia: 2016-03-29 15:13:35, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Meller, Data publikacji 2016-03-29 15:15:50, Ostatnia zmiana: 2016-03-29 15:18:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 420