Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2257361
od 24 czerwca 2003 r.
Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska Wersja do druku

UWAGA - Informacja dla osób składających aplikacje w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tłuchowo - "PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH".

Informacja dla osób składających aplikacje w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tłuchowo - „PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH”.

 

I.  Informujemy, że Komisja rozpatrująca złożone oferty dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych w dniu 23-03-2016 r. w godz. 7.30 – 9.00.

 

 

II. Kolejnym etapem rekrutacji, który rozpocznie się  23-03-2016 r. o godz. 9.00 będzie ocena spełniania przez kandydatów wymagań dodatkowych podanych w ogłoszeniu, tj:

 

1. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych  oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w zakresie świadczeń rodzinnych, lub administracji – (stosunek pracy, umowa zlecenia, staże, praktyki, itp.),

3. Preferowane kierunki wykształcenia wyższego - z zakresu administracji,

Ad.1. w oparciu o test sprawdzający wiedzę i umiejętności (proszę o zabrania przyborów do pisania, kakulatorów), 

Ad.2,3. W oparciu o złożone dokumenty.

 

 

III.  Komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które w największym stopniu spełnią wymagania dodatkowe

 


Informację wytworzył: Kisielewski Michał, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kisielewski Michał, Data wprowadzenia: 2016-03-04 14:00:42, Zatwierdził do publikacji: Kisielewski Michał, Data publikacji 2016-03-04 14:03:26, Ostatnia zmiana: 2016-03-04 14:03:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 527