Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o otwartym naborze na stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH

Wójt Gminy Tłuchowo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Tłuchowo

ul. sierpecka 20 87-605 Tłuchowo

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH

( nazwa stanowiska pracy)

umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony  poprzedzona okresem próbnym

(rodzaj umowy o pracę)

I.  Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie ( poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Wykształcenie wyższe,

5. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych  oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w zakresie świadczeń rodzinnych, lub administracji (stosunek pracy, umowa zlecenia, staże, praktyki, itp.),

3. Preferowane kierunki wykształcenia wyższego – związane z administracją

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.      Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych , a w szczególności

·         przyjmowanie wniosków

·         pozyskiwanie danych niezbędnych do weryfikacji uprawnień,

·         prowadzenie rejestru wniosków i świadczeń

·         weryfikacja wniosków i naliczanie świadczeń wychowawczych

·         opracowywanie projektów decyzji przyznających świadczenia wychowawcze

·         sporządzanie list wypłat

·          zaangażowanie środków finansowych na pozytywnie wydane decyzje

·          sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu świadczeń,

·          prowadzenie korespondencji, wydawanie zaświadczeń, itp.

 

2.  Zastępstwo na stanowiskach ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i stypendiów socjalnych.

 

 

IV. Warunki pracy na stanowisku.

Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Tłuchowo, wyposażone w komputer.

 

V.  Wymagane dokumenty

1.Życiorys.

2.List motywacyjny.

3.Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5.Kserokopie Świadectw Pracy/Zaświadczeń potwierdzających pracę, staże, praktyki, itp.

6.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

7.Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

- dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm./

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Dotyczy naboru na stanowisko „PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH z podanym adresem zwrotnym  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Tłuchowo, ul. sierpecka 20 , 87-605 Tłuchowo w sekretariacie (pok.106) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Urzędu w terminie do dnia 22-03-2016 r.

- Termin uważa się za zachowany jeżeli dokumenty aplikacyjne wpłyną skutecznie do sekretariatu Urzędu Gminy Tłuchowo do dnia 22-03-2016 r.

- Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja (zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych):

Wójt Gminy Tłuchowo informuje, że w miesiącu poprzedzającym niniejsze ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił  poniżej 6%.

 

Tłuchowo, dnia  04-03-2016 r.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

Załączniki

lex - ustawa o pracownikach samorzadowych (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kisielewski Michał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kisielewski Michał
Data wprowadzenia:2016-03-04 13:58:19
Opublikował:Kisielewski Michał
Data publikacji:2016-03-04 13:59:02
Ostatnia zmiana:2016-03-04 14:57:27
Ilość wyświetleń:808
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij