Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2012

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

           

 

 

 

 

 

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2012 rok

w tym kwota deficytu albo nadwyżki

 

 

 

 

1. Wykonane dochody           -    16 413 875,35

 

 

2. Wykonane wydatki            -    17 126 896,94

 

3. Nadwyżka / Deficyt      -        713 021,59

 

 

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

 

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych za 2012 rok

 

 

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)

                                                           -               716 112,63

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o stanie zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych za 2012 rok

 

 

 

 

Wymagalne zobowiązania             -           0,00

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                  

 

 

Informacja obejmująca kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego              za 2012 rok

 

 

 

1      Otrzymane dotacje     -             334 090,00

2      Udzielone dotacje      -               3 000,00

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                       
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                    

                                   

 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą za 2012 rok

 

 

 

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                                   

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                         -    0,00

 

2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                   

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                                      

    przypadających do spłaty                                                -    0,00

 

3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań                                                                                            

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                         -    0,00

 

4. Wartość wierzytelności z tytułu udzielonych                                                                                     

    poręczeń i gwarancji                                                       -    0,00  

 

5. Wartość spłat dokonanych za dłużników                                                                          

    z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)     -    0,00

 

6. Kwota odzyskanych wierzytelności od dłużników                                                                                          

    z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)                      -    0,00

 

7. Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji                       -     0,00

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

 

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                       
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2012 rok

 

1      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

Lp.

Imię                       i nazwisko lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot, w tym

 

Powód umorzenia1)

kwota ogółem

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1.

Andrzej Nacfalski

Tłuchowo

865,00

865,00

0,00

0,00

ważny interes podatnika

 

2      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających                 osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

Elżbieta Jabłońska

osoba fizyczna

2.

Wioletta Morawska

osoba fizyczna

 

3      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

x

x

x

 

 

4      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj ulgi

Forma organizacyjna

1.

Roman Giżyński

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

2.

Adam Różycki

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

                                                      

                                                             WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

                       

 

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2012 rok

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj udzielonej pomocy publicznej

Forma organizacyjna

x

x

x

x

 

 

 

 

                                                              WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

Metadane

Źródło informacji:Marta Chyczewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Chyczewska
Data wprowadzenia:2013-05-29 15:27:10
Opublikował:Marta Chyczewska
Data publikacji:2013-05-29 15:32:50
Ostatnia zmiana:2013-05-29 15:33:01
Ilość wyświetleń:749
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij