Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

           

 

 

 

 

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2011 rok

w tym kwota deficytu albo nadwyżki

 

 

 

 

1. Wykonane dochody           -    14 672 089,77

 

 

2. Wykonane wydatki           -    15 217 809,92

 

3. Nadwyżka / Deficyt          -     545 720,15

 

                       

                                                                                                              WÓJT  GMINY

 

                                                                                                          Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych za 2011 rok

 

 

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)

                                                           -               1 065 979,24         

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o stanie zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych za 2011 rok

 

 

 

 

Wymagalne zobowiązania             -           0,00

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                  

 

 

Informacja obejmująca kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego              za 2011 rok

 

 

 

1      Otrzymane dotacje     -               4 500,00

2      Udzielone dotacje       -               6 000,00

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                    

                                   

 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą za 2011 rok

 

 

 

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                                   

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                        -    0,00

 

2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                   

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                                      

    przypadających do spłaty                                                  -    0,00

 

3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań                                                                                            

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                        -    0,00

 

4. Wartość wierzytelności z tytułu udzielonych                                                                                     

    poręczeń i gwarancji                                                          -    0,00  

 

5. Wartość spłat dokonanych za dłużników                                                                          

    z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)   -    0,00

 

6. Kwota odzyskanych wierzytelności od dłużników                                                                                          

    z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)                      -    0,00

 

7. Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji                       -     0,00

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

 

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2011 rok

 

1      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

Lp.

Imię                       i nazwisko lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot, w tym

 

Powód umorzenia1)

kwota ogółem

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1.

Andrzej Nacfalski

Tłuchowo

790,00

790,00

0,00

0,00

ważny interes podatnika

 

2      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających                 osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

Stanisław Wrześniewski

osoba fizyczna

 

3      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

x

x

x

 

 

4      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 zł.

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj ulgi

Forma organizacyjna

1.

Tomasz Czachorowski

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

2.

Karol Janiszewski

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

3.

Paweł Kawski

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

                                                            

 

                                                                                                                          WÓJT  GMINY

                                                                                                                      Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2011 rok

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj udzielonej pomocy publicznej

Forma organizacyjna

x

x

x

x

 

 

 

 

                                                                                                                      WÓJT  GMINY

                                                                                                                Krzysztof Dąbkowski

 

Metadane

Źródło informacji:Marta Chyczewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Chyczewska
Data wprowadzenia:2012-05-30 14:57:05
Opublikował:Marta Chyczewska
Data publikacji:2012-05-30 15:01:58
Ostatnia zmiana:2012-09-14 08:08:18
Ilość wyświetleń:850
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij